תווי דייר רח' שדמה ורח' תירוש לפי הפירוט :

תאריך עדכון: 02/08/2018
לדיירי רח' שדמה יונפקו תווי דייר לבתים 1-25,31-47,74-78
על הדיירים להגיע למשרדי רשות החניה שברח' הגליל 2 חדר 207 בימים א' בין השעות 16:00-18:00 ובימים ב,ג,ד בין השעות 08:30-12:00.
נא להצטייד עם רישיון רכב ות.ז ע"ש הדייר. לרכב עבודה יש להביא אישור מעביד, רכב ליסינג הסכם קניה/ליסינג.
כנ"ל לגבי דיירי רח' תירוש לבתים 54,52