ועדת הקצאות הודעה בדבר כוונה להקצות מקרקעין (בי"ס פלמ"ח לשעבר)

תאריך עדכון: 07/08/2018