יום העיון בנושא "תכנון עתידי" שתוכנן להתקיים בתאריך 10.101.18 נדחה למועד אחר.

תאריך עדכון: 02/10/2018
יום העיון בנושא  "תכנון עתידי"  שתוכנן להתקיים בתאריך 10.101.18 נדחה למועד אחר.
על מהמועד החדש תפורסם הודעה