הסרת שילוט מהבתים

תאריך עדכון: 06/11/2018
תושבים יקרים, עם תום מערכת הבחירות אנו קוראים לכם להסיר את השילוט מהבתים וזאת בהתאם לחוק העזר בשילוט תשל"א1970