פורסמו מכרזי כח אדם

​השבוע פורסמו חמישה מכרזי כח אדם לתפקידים:

ראש מינהל חינוך, מנהל תכנון אסטרטגי, ראש מינהל שפ"ע, מנהל מחלקת רכש ומנהל מחלקת ניקיון.

פרטים בדף המכרזים

תאריך עדכון: 25/11/2018