הנך מוזמן/ת לישיבת מועצת עיר ביום רביעי, י' באייר תשע"ט, 15 במאי 2019

תאריך עדכון: 14/05/2019
שלום רב,
 
הנך מוזמן/ת לישיבת מועצת עיר ביום רביעי, י' באייר תשע"ט, 15 במאי 2019, בחדר הישיבות קומה ג' בבניין העירייה
  1. בשעה 19:00 ישיבה מן המניין 3/2019.
  2. בשעה 19:45 ישיבה שלא מן המניין בנושא דוחות כספיים של תאגידים עירוניים.