שיבוץ לגן ילדים לשנת הלימודים תש"פ

תאריך עדכון: 07/07/2019
שיבוץ לגן ילדים לשנת הלימודים תש"פ
 
שלום רב,
 
אנו שמחים להודיעכם כי החל מה-8/7/19 תוכלו לראות את השיבוצים לגני הילדים באתר העירייה בפורטל החינוך.

בלינק הנ"ל:  http://bit.ly/2S1z1F6

ניתן לערער בכתב בלבד על השיבוץ במייל: ganim@karmiel.muni.il
או באמצעות הפקס: פקס  – 04-9085544
עד לתאריך ה- 21/07/2019  לאחר תאריך זה לא יתקבלו ערעורים.
 
 טופס ערעור (העברה) ניתן להוריד מאתר עיריית כרמיאל, פורטל חינוך.
בערעור יש לציין את: שם הילד, ת.ז , הגן אליו שובץ , הבקשה ואת סיבת הערעור
ולצרף מסמכים רלוונטיים במידה וישנם כאלה.
 
תשובות לערעורים באתר ב- 30/7 .