כווץ קטגוריה : ועדה תכנון ובניה ‏(2)
כווץ קטגוריה : ועדת מכרזים ‏(158)
כווץ קטגוריה : ישיבת וב"ע ‏(59)
כווץ קטגוריה : פרוטוקול ישיבת מועצה ‏(117)
כווץ קטגוריה : פרוטוקולי ועדות ‏(46)
כווץ קטגוריה : פרוטוקולי ועדת ערר ‏(35)
כווץ קטגוריה : פרוטוקולי ועדת תמיכות ‏(7)
כווץ קטגוריה : צוי מיסים ‏(1)