ועדת ערר לענייני ארנונה

פרטי קשר

מזכירת הועדה: אלינור אבוקזיר
טלפון: 04-9085625
פקס: 04-9085629
כתובת: שד' קק"ל 100,  ת.ד. 660,   כרמיאל
 
 
נוהל הגשת הערר על ידי העורר
 
על העורר לציין בכתב הערר את הפרטים הבאים:
 
1.  שם העורר, משלח ידו, מענו והמען להמצאת מסמכים.
2.  פרטי הנכס שבשלו נדרש התשלום.
3.  התאריך שבו נמסרה לעורר תשובת המנהל על השגתו.
4.  הנימוקים שעליהם מבסס העורר את עררו.
5.  האם העורר מבקש להתייצב לפני הוועדה כדי להשמיע טענותיו.
כתב הערר ייחתם ביד העורר או בידי בא כוחו ויוגש בארבעה עותקים.
 

חברי ועדת ערר

  • עו"ד אלברטו קופרשמיט – יו"ר ועדת ערר
  • עו"ד אסנת שחם – עוזרת משפטית לועדת ערר
  • מרדכי מרקוביץ – חבר ועדת ערר
  • שמעון צימרמן – חבר ועדת ערר
 
  
  
הרחב שנה : 2018 ‏(6)
הרחב שנה : 2017 ‏(29)