איגוד ערים לביוב כרמיאל והסביבה.pdf
  
16/05/2018 10:29mayanh
הנהלת המתנס.pdf
  
16/05/2018 10:30mayanh
ועדה לבטיחות בדרכים.pdf
  
16/05/2018 10:30mayanh
ועדה להנצחת זכרם של נרצחי טרור.pdf
  
16/05/2018 10:30mayanh
ועדה למאבק בנוגע לסמים מסוכנים.pdf
  
16/05/2018 10:31mayanh
ועדה למיגור אלימות.pdf
  
16/05/2018 10:32mayanh
ועדה לקידום מעמד הילד.pdf
  
16/05/2018 10:33mayanh
ועדה לקליטת עליה.pdf
  
16/05/2018 10:36mayanh
ועדה מקומית לתכנון ובניה.pdf
  
16/05/2018 10:37mayanh
ועדת איכות הסביבה.pdf
  
16/05/2018 10:37mayanh
ועדת ביקורת.pdf
  
16/05/2018 10:38mayanh
ועדת הנהלה.pdf
  
16/05/2018 10:38mayanh
ועדת הנחות.pdf
  
16/05/2018 10:39mayanh
ועדת הקצאות.pdf
  
16/05/2018 10:39mayanh
ועדת חינוך.pdf
  
16/05/2018 10:48mayanh
ועדת כספים.pdf
  
16/05/2018 10:39mayanh
ועדת מכרזים.pdf
  
16/05/2018 10:40mayanh
ועדת מלח.pdf
  
16/05/2018 10:40mayanh
ועדת ספורט תרבות ופנאי.pdf
  
16/05/2018 10:40mayanh
ועדת תמיכות.pdf
  
16/05/2018 10:41mayanh
חברה כלכלית .pdf
  
16/05/2018 10:43mayanh
פסטיבל.pdf
  
16/05/2018 10:44mayanh