ד"ר שולה מנחם

תפקיד:מנכ"ל עיריית כרמיאל
טלפון:04-9088104
מנהל / גוף:לשכת מנכ"ל
דואל:shula_m@karmiel.muni.il