מנחם שיכל

תפקיד:מנהל מינהל החינוך
טלפון:04-9085641
מנהל / גוף:מינהל החינוך
דואל:menahem_sh@karmiel.muni.il