רחלי שיטרית

תפקיד:ע. דובר
טלפון:04-9085561
מנהל / גוף:מינהל הסברה, דוברות ותרבות
דואל:Rachel_s@karmiel.muni.il