תאריך פרסום

09/07/2019

מועד אחרון להגשה

18/07/2019

קישור לקובץ

תיאור

08 יולי 2019
‏תשע"ט–תמוז–ה'
 
לכבוד
__________
 
 
שלום רב,
 
 
הנדון: בקשה לקבלת הצעות מחיר לשירותי יחסי ציבור וסיוע לדובר העירייה- 
              הארכה
 
עיריית כרמיאל מבקשת לקבל הצעות מחיר למתן שירותים לפי הפרוט הבא:
 
·         ייעוץ וסיוע בהסברה, יחסי ציבור, גיבוש מסרים, ייעוץ תקשורתי פרסומי, שיווק תדמיתי, ייעוץ בארגון טקסים ואירועים.
·         ייזום ראיונות של בעלי תפקידים בעירייה בניו מדיה ובאמצעי תקשורת נוספים.
·         ייעוץ להצגת עמדות העיריה בפני הציבור בכלי התקשורת השונים ובכל חומר כתוב שנועד להפצה ברבים.
·         מיתוג העיר בפני יזמים ומשתכנים פוטנציאליים ועוד.
·         השתתפות בישיבות שבועיות של צוותי הסברה ואירועים בעירייה
·         השתתפות בישיבות קבועות עם ראש העיר/דובר העיריה/מנכ"ל העיריה לפי הצורך ובתיאום.
·         השתתפות בפגישות וסיורים בתיאום לפי הצורך.
·         הכנת תוכנית עבודה שנתית/חודשית/שבועית ודיווח שוטף לעירייה על התקדמות הביצוע ועל בעיות המתעוררות במהלך הביצוע.,
 
ü      השירותים יכולים להינתן ממשרדו של היועץ, אולם  עליו להגיע למשרדי העיריה בתיאום עם דובר העיריה להשתתפות בפגישות, סיורים ואירועים, לרבות בשעות בלתי שגרתיות.
ü      השירותים יינתנו בכפיפות לראש העיריה, מנכ"ל העיריה ודובר העיריה.
ü      ההתקשרות הינה למשך שנה
ü      על המגיש/ה להיות בעל/ת ניסיון מוכח במתן סוג השירותים שפורטו לעיל ב -  5 שנים אחרונות, מתוכן לפחות שנתיים של עבודה ביחסי ציבור ברשויות מקומיות, ניסיון עם ראשי ערים, דוברות ותאגידים עירוניים.
ü      יש להציג אישורים והמלצות על הניסיון הנדרש וכן קורות חיים ותעודות של המגיש.
ü      ההצעה לא תעלה על סכום חודשי של 6,000 ₪בתוספת מע"מ.
 
את ההצעה כולל הנספחים יש להעביר במעטפה סגורה ללשכת מנכ"ל, קומה ג' בבית העיריה  בין השעות 8:30-15:00 לידי רחל קדוסי   עד לתאריך 18/7/19 בשעה15:00 .
 
 

קבצים מצורפים

נוצר בתאריך 09/07/2019 13:24 על-ידי mayanh
שונה לאחרונה ב- 09/07/2019 13:24 על-ידי mayanh