תאריך פרסום

29/07/2019

מועד אחרון להגשה

25/08/2019

קישור לקובץ

תיאור

שם הרשות:                עיריית  כרמיאל
מכרז מס'                     10/2019  הקמת מרכז הפעלה בחירום 
                                             דחיית מועד
        נמסרת בזאת הודעה כי המועד האחרון להגשת הצעות במכרז
       נדחה ליום 25.08.2019 שעה 13:00
 
                                                               עיריית כרמיאל.
 
 
 

קבצים מצורפים

נוצר בתאריך 29/07/2019 12:59 על-ידי mayanh
שונה לאחרונה ב- 12/08/2019 11:37 על-ידי mayanh