תאריך פרסום

25/11/2018

מועד אחרון להגשה

13/12/2018

קישור לקובץ

תיאור

מכרז פני​מי/חיצוני מס' 51 לתפקיד מנהל תכנון אסטרטגי

 שעור המשרה:     100%

 הגדרת התפקיד:

  • תכנון אסטרטגי רב-תחומי של העיר, בהלימה עם נתונים קיימים ותחזיות דמוגרפיות
  • עבודה מול מאגרי מידע ומחקריים
  • ייצוג הרשות בפורומים מקצועיים מחוץ לרשות
  • ראייה סביבתית אינטגרטיבית וסוגיות רב תחומיות

 תיאור התפקיד:

  1. מתן יעוץ אסטרטגי לראש הרשות והנהלת הרשות

·         זיהוי צרכים, מיפוי וייעוץ בסוגיות המאקרו של הרשות המקומית

·         אפיון תכניות עבודה המתרגמות את החזון העירוני לתהליכים תפעוליים

·         כתיבת נהלים לביצוע מעקב והערכה כדרך לשיפור קבלת החלטות עתידיות וחלוקת משאבים עתידיים

  1.  הכנת תכניות אסטרטגיות, בתיאום עם אגפי הרשות השונים

·         ניתוח המאפיינים התכנוניים של הרשות והגדרת צרכים ארוכי טווח על מנת לגבש תכנית אסטרטגית רב-תחומית  

·         איתור צרכים בקרב התושבים ושיתופם בגיבוש התכנית

·         הטמעה של התכנית האסטרטגית באמצעות גזירה של מגוון תכניות משנה לפעולה ויישומן על ידי האגפים והמחלקות ברשות המקומית

·         פיתוח שיטות לניטור ובקרה של יישום התכנית האסטרטגית, במטרה לבחון את מידת ההצלחה של התכנית ולהביא לשיפורה

·         גיבוש מסמך "פרופיל עיר "המשקף את מצב העיר ואת האתגרים העומדים בפניה בשיתוף עם בעלי עניין בגיבוש התכנית (נציגי ממשלה, ארגונים מקצועיים, כלכליים וחברתיים, מומחים ועוד)

·         הכנת תכניות אב בהתייחסות לפיתוח דמוגרפי, צמיחה כלכלית בישוב ושיפור השירותים ברשות

·         פרסום תכניות האב ברשות המקומית ובקרב הציבור, באמצעי התקשורת ובמפגשי תושבים

·         משרד הפנים מינהל השלטון המקומי האגף לכוח אדם ושכר ברשויות המקומיות

·         עדכון הפרוגראמה העירונית בנושאי סביבת הארגון, אוכלוסייה, תעסוקה, שירותים, מוסדות ותשתיות, בתיאום עם מהנדס העיר

  1. ריכוז מידע אודות תהליכי תכנון ופיתוח

·         איתור ואיסוף נתונים ותחזיות דמוגרפיות של העיר מהגורמים הרלוונטיים (כדוגמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה) וביצוע עיבוד של הנתונים כבסיס להסקת מסקנות ולקבלת החלטות בנושאים מקצועיים שונים

·         ביצוע מחקרי הערכה וסקרים בקרב התושבים ובעלי עניין הכולל הצגת נתונים וניתוחם, כתיבת "מסמכי עמדה" וחוות דעת

·         בניית מאגרי מידע וניהולם וכן הצגת מגמות ותחזיות התפתחות ושינויים בתחום האורבני על בסיס מאגרי המידע ממקורות שונים

·         הנחיית גופים מקצועיים לעריכת מחקרים, באפיון הצרכים ויעדי המחקר, כולל בחינת איכות העבודה המוגשת

 

 

·         ליווי מחלקת תב"ע (תכנון בניין עיר) ומתן ידע מחקרי אודות צרכי האוכלוסייה באזורים השונים (בתי ספר, יחידות דיור וכדומה) ואפיון הפעילות האזורית (מגורים מסחר וכד)

·         מתן מידע למנהלי האגפים ברשות המקומית, ליזמים ובעלי חברות, אודות שינויים העתידים להתבצע במרחב העירוני (כגון הקמת שכונות חדשות) לשם היערכות מתאימה (בנייה של בתי ספר, פיתוח תשתיות וכדומה) בתיאום עם מנהל התכנון ההנדסי ארוך הטווח

  1. ניהול צוות העובדים ביחידה לתכנון אסטרטגי

·         גיוס עובדים לפרויקטים השונים בתיאום עם מערך משאבי אנוש ברשות

·         הדרכה וקידום העובדים במערך האסטרטגי

·         קיום ימי השתלמות והעשרה מקצועית לעובדים

·         ניוד עובדים בהתאם לצורכי המערך

·         פיקוח, מעקב ובקרה על עבודת היחידה

 

כישורים נדרשים:

·         בעל תואר אקדמאי שני שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ

·         יתרון לתארים בתחומים הבאים: תכנון ערים, מדעי המדינה, מדעי הסביבה, מינהל ציבורי או מדיניות ציבורית, כלכלה, סוציולוגיה או גיאוגרפיה

 

ניסיון מקצועי:

·         ניסיון של 3 שנים לפחות כחוקר אקדמאי או ניסיון של 3 שנים בתחומי האסטרטגיה והתכנון במגזר הציבורי

 

כפיפות: מנכ"ל העירייה

 

להגשת מועמדות נא להגיע למחלקת משאבי אנוש בעירייה בקומה ג' לשירי גולדשטיין  למילוי שאלון אישי / טפסים עד לתאריך 13.12.2018

 

על המועמד לצרף צילומי תעודות וכן מסמכים המוכיחים את הניסיון והכישורים הנדרשים

 

רק מועמדים מתאימים יזומנו למכרז.

 

הבהרה מגדרית:

המכרז נכתב בלשון זכר אך מופנה לגברים ונשים כאחד


 

קבצים מצורפים

נוצר בתאריך 27/11/2018 23:54 על-ידי mayanh
שונה לאחרונה ב- 27/11/2018 23:54 על-ידי mayanh