תאריך פרסום

19/06/2019

מועד אחרון להגשה

29/07/2019

קישור לקובץ

תיאור

עיריית כרמיאל
 
קול קורא לקבלת שירותי ניהול ופיקוח פרוייקטים של מבני ציבור וחינוך
 
 
1.
עיריית כרמיאל הקימה מאגר יועצים בתחומים שונים לצורך התקשרות בפטור ממכרז בהתאם לנוהל משרד הפנים 8/2016.
 
בכוונת העירייה במסגרת קול קורא זה להרחיב את המאגר ולכלול בו מנהלי פרוייקטים להקמת מוסדות ציבור וחינוך.
 
 
2.
את מסמכי הקול קורא ניתן להוריד באתר האינטרנט של העירייה בכתובת:
 
www.karmiel.muni.il . הגשת הבקשה להיכלל במאגר תעשה באופן המפורט במסמכי הקול קורא לרבות עמידה בתנאי הסף שם וצירוף כלל המסמכים הנדרשים.
התנאים במסמכי קול קורא זה הינם בנוסף לתנאים שמפורטים בנוהל הצטרפות למאגר יועצים כמפורט באתר העירייה.
 
 
3.
הגשת מועמדות תעשה באופן אלקטרוני באמצעות שליחת המסמכים הרלוונטים לדוא"ל ייעודי שפתחה העירייה לשם כך (אין צורך להגיש את המסמכים פיזית) – הכל בהתאם להנחיות במסמכי הקול קורא.
 
 
4.
ניתן יהא להגיש בקשות להצטרפות למאגר בכל עת, אולם המועד הראשון בו יפתחו ההצעות ועליהם תדון ועדת ההתקשרות נקבע ליום 29.7.19 (להלן: "המועד הקובע").
בקשות שיגישו לאחר המועד הקובע ידונו על ידי ועדת ההתקשרויות בהתאם למועדים שיקבעו על ידה לרענון המאגר.
 
 
 
ועדת ההתקשרויות של העירייה
 

קבצים מצורפים

נוצר בתאריך 19/06/2019 13:54 על-ידי mayanh
שונה לאחרונה ב- 02/07/2019 11:40 על-ידי mayanh