תאריך פרסום

26/06/2019

מועד אחרון להגשה

21/07/2019

קישור לקובץ

תיאור

מכרז חיצוני מס' 38.19 לתפקיד  בודק/ת תוכניות
 
שיעור המשרה:      100%  משרה
 
מתח דרגות:  38 עד 42+ ספר מסלולי קידום חדש עמוד  59 משרה 178
 
כפיפות: מנהלת מחלקת תכנון עיר ומקרקעין

ייעוד: בדיקה וטיפול בתוכניות מתאר מקומיות או תוכניות מפורטות שהוגשו לוועדה המקומית, בהתאם לחוק התכנון והבנייה ולתקנות שהותקנו מכוחו, ובהתאם למדיניות הועדה המקומית ולהנחיות מהנדס הועדה.

תיאור התפקיד:
-          בקרה וטיפול בתוכניות - בדיקת תוכניות מתאר ותוכניות מפורטות עפ"י דרישות החוק והתקנות כולל הכנה, ריכוז ועדכון הנחיות של תכניות בנין עיר, תשריטים ותכניות אחרות. כמו כן תיבדק התאמת התוכניות למדיניות התכנון לתוכניות גבוהות בהיררכיה התכנונית ועוד.
-          בדיקה והכנת כל המידע הדרוש לדיון תב"עות בוועדות התכנון השונות.
-          מתן חוות דעת מקצועית בפורומים שונים - מתן הנחיות תכנון וליווי מקצועי למתכננים, יועצים ומגישי תכניות.
-          בדיקה ובקרת תהליכי תכנון במסגרת תכניות מפורטות, נושאיות או אחרות.
-          קבלת קהל ומענה לפניות - מתן שרות לקהל הרחב ומתן מידע בכתב הקשור לתחום התכנון העירוני .
-          כל משימה נוספת בתחום הרחב של העיסוק שתידרש ע"י מנהל המחלקה.

בקרה וטיפול בתוכניות:
-          בדיקה של תוכניות מתאר או תוכניות מפורטות אל מול תנאי סף שנקבעו בחוק ובתקנות, תאימות לנוהל מבא"ת , תאימות לקביעות תכנוניות שנקבעו בתוכניות גבוהות יותר בהיררכיה התכנונית, תאימות למדיניות התכנון, השפעותיה על הסביבה, החברה, התשתיות, צרכי הציבור, הכלכלה המקומית ותקציבי הרשות, העיצוב העירוני ועל מערך שימושי הקרקע בסביבתה.
-          בדיקת שלמות ואיכות התוכנית, לרבות כל מסמכיה.
-          טיפול בקידום התוכנית בתהליך הנדרש לאישורה, לרבות הזנת הנתונים הנדרשים למערכות ממוחשבות.
-          כתיבת חוות דעת לגבי שלמות התוכנית והשינויים הנדרשים לה, ככל שיש כאלה.
-          משלוח דרישות מפורטות ומנומקות לעורכי התוכנית לגבי שינויים שיש להכניס בתוכנית, ככל שיש אלה.
-          סיוע ככל הנדרש בגיבוש עמדת יחידת ההנדסה המקומית לגבי התוכנית, סיוע למנהל המחלקה בכתיבת חוות דעת והמלצות.
-          סיוע ויעוץ למנהל המחלקה בכל הקשור לתכנון, לרבות קביעת תנאים מרחביים, גיבוש תוכניות והכנתן, קידום תוכניות של הוועדה ושל הרשות, קביעת פרוגרמות, ושירותים דומים נוספים.
קבלת קהל ומענה לפניות:
-          מענה בטלפון ובכתב לפניות של גורמים שונים (כגון: תושבים, אדריכלים, עורכי דין, שמאים, מתווכים וכיוצ"ב) בכל הקשור לקידום התוכנית לקראת אישורה.
-          פגישות ככל שתידרשנה, עם מגישי התוכנית ועורכיה, לצורך קבלת הסברים , הצגת דרישות וסיוע בהבנת הדרישות.
-          השתתפות בפורומים של שיתוף הציבור הקשורים לקידום תוכנית, ככל שיתבקש על ידי מנהל המחלקה לעשות כך.
-          השתתפות בישיבות , סיורים ופגישות הקשורים לקידום התוכנית והבנתה.
-          טיפול בבעיות המופנות על ידי מנהל המחלקה.
-          מתן הנחיות בשלבי התכנון השונים לגורמים פנים וחוץ -רשותיים לגבי הכנת התוכנית.
 
תנאים מקדימים למינוי:
 
השכלה:
בעל/ת תואר אקדמי באדריכלות ו/או תכנון ערים ורישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים או הנדסאי אדריכלות אשר צבר ניסיון של 2 שנים לפחות ברציפות בוועדה בתחום בדיקת תוכניות בנין עיר.

קורסים והכשרות מקצועיות:
עדיפות לבוגרי קורס המוכר על די משרד הפנים ומיועד לעובדים בוועדות המקומיות ו/או לבודקי תוכניות.
 
 
ניסיון מקצועי:
-          עדיפות לבעלי ניסיון בעריכת תוכניות בנין עיר (תב"ע ) או בדיקתן במוסד תכנון .
-          בקיאות בחוק התכנון והבנייה, תקנות החוק, הוראות מבא"ת.
-          ניסיון מוכח של שנתיים לפחות בטיפול בתוכניות בניין עיר ובדיקתן במסגרת וועדה מקומית – חובה.
-          ידע וניסיון בעבודה עם מערכות ממוחשבות כגון GIS, מערכות מקצועיות כגון מבא"ת, מערכת מעקב תב"ע.
-          ניסיון מקצועי מוכח בתחום של 2 שנים לפחות בתחום תכנון ובינוי ערים וליווי הליכים סטטוטוריים.

שפות: עברית ברמה גבוהה.
יישומי מחשב: היכרות עם תוכנות תיב"מ ו – OFFICE .
כישורים אישיים:
-          אחראיות, אמינות ומהימנות אישית.
-          יוזמה ויצירתיות. יכולת קבלת החלטות.
-          קפדנות ודיוק בביצוע העבודה. יכולת ארגון ותכנון.
-          כושר למידה.
-          יכולת עבודה בתנאי לחץ, יכולת פתרון בעיות.
-          שירותיות ועבודה מול קהל גבוהה ותקשורת בין אישית.
-          כושר ביטוי בכתב ובעל פה, כושר ניהול משא ומתן.
 
 
 
להגשת מועמדות נא להגיע למחלקת משאבי אנוש בעירייה בקומה ג' לשירי גולדשטיין למילוי שאלון אישי עד לתאריך 21.7.2019  בשעה 12:00 .
 
על המועמד/ת לצרף צילומי תעודות וכן מסמכים המוכיחים את הניסיון והכישורים הנדרשים.
 
רק מועמדים/ות מתאימים/ות  יוזמנו למכרז.
 
 
 

קבצים מצורפים

נוצר בתאריך 26/06/2019 10:28 על-ידי mayanh
שונה לאחרונה ב- 26/06/2019 10:28 על-ידי mayanh