ארנונה

 

להלן צווי ארנונה

  
צו מיסים לשנת 2018
הנחות בארונונה לשנת 2018
עדכון צו מיסים 2017
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2016
צו המיסים 2016
צו המיסים 2015
תמצית הדוחות הכספיים
דוח שנתי מלא 2015
צו המיסים לשנת 2014
דוח שנתי 2014
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2014
צוו מיסים 2013
דוח שנתי 2013
צו מיסים לשנת 2012
דוח שנתי 2012 - מלא.doc
צו מיסים לשנת 2011 - חיוב בגביה
צו מיסים לשנת 2011
דוח שנתי 2011
תמצית הדוחות לשנת 2011
צו מיסים לשנת 2010 - מתוקן
צו מיסים לשנת 2010
דוח שנתי 2010
צו מיסים לשנת 2009
דוח שנתי 2009
צו מיסים לשנת 2008
דוח שנתי 2008
צו מיסים לשנת 2007
צו מיסים לשנת 2006 עדכון
צו מיסים לשנת 2006
צו מיסים לשנת 2005
1 - 30הבא