ספר טלפונים

 לשכת ראש העיר

  
  
  
  
משה קונינסקיראש העיר04-9085502moshek@karmiel.muni.il
אלי שדהראש הלשכה ודובר העירייהeli_s@karmiel.muni.il
מלכי ארקיןמנהלת הלשכה04-9085502
יפה רזראש אגף פניות ציבור וקהילה 04-9085554yafar@karmiel.muni.il
אמה סבויה סיגיזמונדימזכירות הלשכה04-9085504lishka@karmiel.muni.il
מאירה סבגמזכירות הלשכה04-9085505

לשכת מ"מ ראש העיר

  
  
  
  
טניה מזרסקימ"מ ראש העיר04-9085521
מירב שלגמנהלת הלשכה04-9085521merav_s@karmiel.muni.il
צילה אלגריסימזכירת לשכת סגנית ראש העיר04-9085678zila_e@karmiel.muni.il

לשכת  סגנית ראש ��עיר

  
  
  
  
פנחס סירוקהסגן ראש העיר04-9085511pini_s@karmiel.muni.il
דב סנדלמנהל הרשות הלאומית למלחמה בסמים ואלכוהול054-2329852sandel2@walla.co.il

לשכת מנכ"ל 

  
  
  
  
דוד מלכהמנכ"ל העירייה04-9085531david_m@karmiel.muni.il
שירן רווח ע.מנכ"ל, פיתוח ארגוני,ניהול מטה ואוריינות דיגיטלית 04-9085733shiran.revach@karmiel.muni.il
רחל קדוסיע. מנכ"ל העירייה 04-9085531kadusi@karmiel.muni.il
אלינור אבוקזירמזכירת ועדת ערר לענייני ארנונה שליד עיריית כרמיאל04-9085625vaada_arar@karmiel.muni.il
אישור תושבותאישור תושבות04-9088156Toshav@karmiel.muni.il

 

 

משאבי אנוש

 

  
  
  
  
אילנה שמרמנהלת משאבי אנוש04-9085533
שירי גולדשטייןס.מנהלת מחלקת משאבי אנוש04-9085534shiri_s@karmiel.muni.il


מנהלים  ומחלקות

  
  
  
  
הרחב מנהל / גוף : היועץ המשפטי ‏(2)
הרחב מנהל / גוף : מבקר העירייה ‏(1)
הרחב מנהל / גוף : מחלקת בטחון ושעת חירום ‏(3)
הרחב מנהל / גוף : מחלקת קליטה ‏(2)
הרחב מנהל / גוף : מינהל איכות הסביבה ותברואה ‏(14)
הרחב מנהל / גוף : מינהל החינוך ‏(24)
הרחב מנהל / גוף : מינהל הכספים ‏(37)
הרחב מנהל / גוף : מינהל הנדסה ‏(17)
הרחב מנהל / גוף : מינהל הסברה, דוברות ותרבות ‏(2)
הרחב מנהל / גוף : מינהל לשירותים חברתיים ‏(62)
הרחב מנהל / גוף : מינהל פיתוח ופרויקטים ומנהל מרכז הגישור ‏(1)
הרחב מנהל / גוף : מינהל תרבות ‏(10)
הרחב מנהל / גוף : מערכות מידע ‏(2)
הרחב מנהל / גוף : שיטור עירוני ועיר ללא אלימות ‏(5)

 

  גופים ונותני שירות 

  
  
  
  
הרחב מנהל / גוף : אגף הנוער ‏(13)
הרחב מנהל / גוף : ארכיון העירייה ‏(1)
הרחב מנהל / גוף : בית משפט ‏(1)
הרחב מנהל / גוף : הון אנושי כרמיאל ‏(6)
הרחב מנהל / גוף : מרכז צעירים כרמיאל ‏(4)
הרחב מנהל / גוף : תרבות הדיור ‏(2)