ספר טלפונים

 לשכת ראש העיר

  
  
  
  
עדי אלדר ראש העירadie@karmiel.muni.il
כרמי שלוםראש הלשכהkarmis@ladpc.gov.il
מלכי ארקיןמנהלת הלשכה9085502
יפה רזמנהלת המוקד העירוני ופניות הציבור9085573yafar@ladpc.gov.il
אמה סבויה סיגיזמונדימזכירות הלשכה04-9085504lishka@karmiel.muni.il
מאירה סבגמזכירות הלשכה04-9085505

לשכת מ"מ ראש העיר

  
  
  
  
רינה גרינברגמ"מ ראש העיר04-9085511
ימית אלקייםמנהלת הלשכה9085511yamite@karmiel.muni.il

לשכת  סגנית ראש העיר

  
  
  
  
שולה כהןסגן ראש העיר9085520shula_c@karmiel.muni.il
מירב שלגמנהלת הלשכה9085521merav_s@karmiel.muni.il
צילה אלגריסימזכירת לשכת סגנית ראש העיר04-9085678zila_e@karmiel.muni.il
דב סנדלמנהל הרשות הלאומית למלחמה בסמים ואלכוהול054-2329852sandel2@walla.co.il

לשכת מנכ"ל 

  
  
  
  
דוד מלכהמנכ"ל העירייה04-9085531david_m@ladpc.gov.il
אילנה שמרמנהלת משאבי אנוש9085534
רחל קדוסימנהלת לשכת מנכ"ל9085531kadusi@ladpc.gov.il
שירי סמואלרכזת משאבי אנוש9085534shiri_s@ladpc.gov.il
אלינור אבוקזירמזכירת ועדת ערר לענייני ארנונה שליד עיריית כרמיאל04-9085625vaada_arar@karmiel.muni.il


מנהלים  ומחלקות

  
  
  
  
הרחב מנהל / גוף : היועץ המשפטי ‏(2)
הרחב מנהל / גוף : מבקר העירייה ‏(1)
הרחב מנהל / גוף : מחלקת בטחון ושעת חרום ‏(3)
הרחב מנהל / גוף : מחלקת קליטה ‏(1)
הרחב מנהל / גוף : מינהל איכות הסביבה ותברואה ‏(15)
הרחב מנהל / גוף : מינהל החינוך ‏(25)
הרחב מנהל / גוף : מינהל הכספים ‏(3)
הרחב מנהל / גוף : מינהל הנדסה ‏(12)
הרחב מנהל / גוף : מינהל הסברה, דוברות ותרבות ‏(2)
הרחב מנהל / גוף : מינהל לשירותים חברתיים ‏(61)
הרחב מנהל / גוף : מינהל פיתוח ופרויקטים ומנהל מרכז הגישור ‏(2)
הרחב מנהל / גוף : מינהל תרבות ‏(7)
הרחב מנהל / גוף : מערכות מידע ‏(2)
הרחב מנהל / גוף : שיטור עירוני ועיר ללא אלימות ‏(6)

 

  גופים ונותני שירות 

  
  
  
  
הרחב מנהל / גוף : ארכיון העירייה ‏(1)
הרחב מנהל / גוף : בית משפט ‏(1)
הרחב מנהל / גוף : הון אנושי כרמיאל ‏(6)
הרחב מנהל / גוף : מרכז צעירים כרמיאל ‏(4)
הרחב מנהל / גוף : תרבות הדיור ‏(2)