מ"מ ראש העיר

רינה גרינברג

תפקיד: מ"מ ראש העיר
טלפון: 9085511
מנהל / גוף: לשכת סגן ראש העיר

 

 

תחומי אחריות:

יו"ר איגוד ערים לביוב סובב כרמיאל.

תחום התיירות.

מחלקת הבטחון.

עסקים ומסחר.

מינהל קליטה.

תחום הספורט.

רשות החנייה העירונית.