מ"מ ראש העיר

טניה מזרסקי

תפקיד: מ"מ ראש העיר

טלפון: 04-9085521
 
פקס:  04-9085529
 
מנהל / גוף: לשכת סגן ראש העיר