ועדות העירייה

להלן רשימת ועדות העירייה:

  
איגוד ערים לביוב כרמיאל והסביבה
הנהלת המתנס
ועדה לבטיחות בדרכים
ועדה להנצחת זכרם של נרצחי טרור
ועדה למאבק בנוגע לסמים מסוכנים
ועדה למיגור אלימות
ועדה לקידום מעמד הילד
ועדה לקליטת עליה
ועדה מקומית לתכנון ובניה
ועדת איכות הסביבה
ועדת ביקורת
ועדת הנהלה
ועדת הנחות
ועדת הקצאות
ועדת חינוך
ועדת כספים
ועדת מכרזים
ועדת מלח
ועדת ספורט תרבות ופנאי
ועדת תמיכות
חברה כלכלית
פסטיבל