​  הכבישים ברחוב בירנית, שד' נשיאי ישראל מכיכר חבצלת ועד כיכר האיריסים, שד' קק"ל מכיכר בית הכרם עד כיכר רוטרי ( העירייה) ייחסמו מהשעה 10:00, השדרה תחסם מהשעה 05:00 בבוקר,
המוקד העירוני 106- הלב הפועם של עיריית כרמיאל   בחזונו של המוקד נכתב: המוקד יטפל בפניות הציבור ובמפגעים בעיר באופן האיכותי ביותר , בשיתוף פעולה מלא עם מחלקות העירייה, ויהווה
ספקים וקבלנים מאגר יועצים
סל תרבות לגני ילדים
אישור תושב  התקשרויות עם משכל
13/04/2019
11/05/2019
15/06/2019