​יום שני 18/6/18 קופת העירייה תהיה סגורה ( תשלומי ארנונה, אגרות וכד' ) אתכם הסליחה  
שלום רב! במסגרת עבודות הפיתוח המבוצעות בשכונת רבין באמצעות קבלן העובד עבור משרד הבינוי והשיכון, יחולו בימים הקרובים שינויים בהסדרי התנועה. קטע רחוב חטיבת הנגב ייסגר
ספקים וקבלנים מאגר יועצים
אישור תושב  התקשרויות עם משכל
10/05/2018
17/05/2018
14/06/2018
17/06/2018
17/06/2018
19/06/2018
20/06/2018
21/06/2018
21/06/2018
21/06/2018
23/06/2018
23/06/2018
25/06/2018
17/07/2018
24/07/2018