כרמיאל DIGITALעוברים לחשבונות ארנונה במייל עיריית כרמיאל שמחה להשיק שירות חשבונות ארנונה במייל השירות מותנה בהרשמה. יש למלא טופס הצטרפות בקישור:​  הרשמה לשירות חשבונות
כבוד וגאווה ללהקה הייצוגית של כרמי בדרום קוריאה! להקת כרמי מחול הלהקה הייצוגית של רשת המתנסים כרמיאל, לקחו חלק בפסטיבל המסכות הבינלאומי שמתקיים בעיר אנדונג בדרום קוריאה. עשרה
ספקים וקבלנים מאגר יועצים
סל תרבות לגני ילדים
אישור תושב  התקשרויות עם משכל
14/11/2018
15/11/2018
16/11/2018
17/11/2018
21/11/2018
22/11/2018
25/11/2018
27/11/2018
19/12/2018
22/12/2018
02/01/2019
19/01/2019
30/01/2019
02/03/2019
13/04/2019
11/05/2019
15/06/2019