כרמיאל DIGITALעוברים לחשבונות ארנונה במייל עיריית כרמיאל שמחה להשיק שירות חשבונות ארנונה במייל השירות מותנה בהרשמה. יש למלא טופס הצטרפות בקישור:​  הרשמה לשירות חשבונות
ספקים וקבלנים מאגר יועצים
סל תרבות לגני ילדים
אישור תושב  התקשרויות עם משכל
19/12/2018
22/12/2018
27/12/2018
02/01/2019
19/01/2019
30/01/2019
02/03/2019
13/04/2019
11/05/2019
15/06/2019