בשבוע החולף החלו העבודות לפיתוח רחוב דרור.   מדובר בפרוייקט הקמת כביש גישה מכיוון מערב אל תחנת הרכבת ובכך ליצר דרך נוספת לגישה אל תחנת הרכבת.   הכביש הינו על בסיס הכביש
בימים אלו נשלמות עבודות סלילה ראשונית לדרכים המרכזיות בשכונת רמת נבון.   הקדמת הסלילה הינה בעקבות בקשת ראש העיר ממשרד השיכון וזאת כדי לצמצם את מטרד האבק בכך שמשאיות וציוד

ספקים וקבלנים  

מאגר יועצים 

אישור תושב