​למנהל הבחירות לעיריית כרמיאל דרושים מועמדים לתפקיד מזכירי ועדות קלפי בבחירות לרשות העירייה ולמועצת העיר שתיערכנה ביום ג' , כ"א בחשון תשע"ט 30 באוקטובר 2018. הרואים
תושבים יקרים.לאחרונה אנו עדים לפניות לתושבי העיר על ידי חברה המזדהה כחברת ווטר פור יו אשר מציעה לרכוש מסנני מים בטענה שהמים בעיר מזוהמים ,עוד טוענים נציגי החברה כי הם עובדים
ספקים וקבלנים מאגר יועצים
אישור תושב  התקשרויות עם משכל
14/08/2018
14/08/2018
16/08/2018
16/08/2018
16/08/2018
19/08/2018
20/08/2018
21/08/2018
23/08/2018
27/08/2018
28/08/2018
30/08/2018