עיריית כרמיאל הודעה לעמותות על הגשת בקשות לתמיכה   1.       ניתנת בזאת הודעה לציבור, בהתאם לנוהל תמיכות במוסדות ציבור על ידי רשויות מקומיות אשר פורסם בחוזר מנכ"ל משרד
1.     התמחות בהנחיית קבוצות ותושבים פעילים בהובלת שינוי חברתי 2.     גינון קהילתי     1.       תנאי סף לכניסה למאגר בתחום התמחות בהנחיית קבוצות ותושבים
תוכניות לניצולי שואה 2020מופ"ת -בשעה טובה מועדון מופ"ת לניצולי שואה "יתפוס" את מקומו  הקבוע במרכז הרב תכליתי, מרכז זרו הממוקם ברח' זמורה. המרכז מרווחה,
ספקים וקבלנים מאגר יועצים
סל תרבות לגני ילדים
אישור תושב  התקשרויות עם משכל