אישור תושב

להדפסת טופס על מנת לקבל "אישור תושב"  לחץ כאן טופס אישור תושב + הסבר.

  

במקרה בו תושב אינו מעוניין באישור תושבות שקיבל בצורה אוטומטית, עליו להוריד את הטופס המצ"ב: "ויתור על תעודת אישור תושבות" ולשלוח אותו חתום למייל של פניות הציבור בנושאי הגבייה בכתובת:  Gvia@karmiel.muni.il 
*הזיכוי עבור האישור יתבצע בחיוב הארנונה. 
 

להדפסת טופס ויתור"אישור תושב" לחץ כאן טופס הצהרה לקבלת זיכוי

 

קובץ שאלות ותשובות בנושא "אישור תושב" שאלות ותשובות