עיריית כרמיאל

טופס פתיחת ספק

אנא הפעל JavaScript בדפדפן שלך כדי למלא טופס זה.
סוג חשבונית ספק
סוג חברה
סיווג לסוג עבודה בנאית
בהתאם להוראות משרד השיכון רשם הקבלנים
כתובת
שֵׁם איש קשר
בנק | סניף | מס חשבון | כתובת הסניף
אני מאשר בזאת כי פרטי חשבון הבנק שלנו הינם כמפורט לעיל:
לחץ או גרור קובץ לאזור זה כדי להעלות אותו.
לחץ או גרור קובץ לאזור זה כדי להעלות אותו.
לחץ או גרור קובץ לאזור זה כדי להעלות אותו.
רלוונטי לחברות מכל הסוגים
לחץ או גרור קובץ לאזור זה כדי להעלות אותו.
לחץ או גרור קובץ לאזור זה כדי להעלות אותו.
רלוונטי לחברות/עמותות/שותפות