עיריית כרמיאל

היחידה לתרבות הדיור

שעות פעילות
שירות מוקד ארצי

האגודה לתרבות הדיור שואפת לסייע ביצירת מערכת יחסי שכנות נאותה בין הדיירים,
פועלת ליישב מחלוקות על קרע המגורים בבית המשותף, ופועלת להעמקת התודעה
לשמירת הבית ולטיפוח סביבתו.
האגודה מסייעת ללקוחותיה בניהול נכון ותקין של הרכוש המשותף בדרכים הבאות:
הדרכה, לווי והסברה באמצעות סניף האגודה בעיריית כרמיאל.
קיום הליכי גישור ופישור – במרכז הגישור
מתן חומר עזר לניהול הרכוש המשותף כמו: כרזות, פנקסי קבלות ועוד.
יעוץ משפטי ע״י עו״ד המלווה את הסניף.
יעוץ הנדסי ע״י מהנדס האגודה לתרבות הדיור הקביל בבית משפט.
יעוץ גנני.
יעוץ אדריכלי.
שנת בדק לבניינים חדשים.
עוד.