עיריית כרמיאל

היחידה לתכנון אסטרטגי

היחידה לתכנון אסטרטגי הינה יחידת מטה ברשות המקומית הכפופה ישירות למנכ”ל העיריה.
ליחידה לתכנון אסטרטגי מספר תפקידים עיקריים:
1. היחידה לתכנון אסטרטגי אחראית על הובלת מדיניות העיריה כיחידת מטה וזרוע ביצוע
הנהלת העיריה.
2. היחידה לתכנון אסטרטגי מייצרת רצף בין מדיניות ראש הרשות, תהליכי התכנון והביצוע
בפועל.
3. היחידה לתכנון אסטרטגי אחראית ליצירת ערך מוסף ועמידה ביעדי הרווח הכלכלי/חברתי.
לצד הובלה והטמעה של חזון ראש העיר במדיניות העירונית, היחידה אחראית על שבעה תחומים
בעלי חשיבות אסטרטגית לפיתוח העיר:
1. קולות קוראים ומיצוי משאבים –. תחום הקולות הקוראים ואופן מיצויים הינו מורכב ודורש
בקרה רציפה משלב הגשת הקול הקורא ועד תום הליך מיצוי הכספים והגשת דוחות הביצוע.
היחידה לתכנון אסטרטגי פועלת במישור זה על מנת להבטיח מיצוי ומיקסום גיוס משאבים
מקולות קוראים וכן שיפור יכולות הדיווח וההכנסה של עיריית כרמיאל מאפיק זה.
2. ניהול השירות נוגע ביעד אסטרטגי המדבר על איכות שירות גבוהה לתושב. ניהול השירות
מבקש לשפר את חווית השירות של תושבי העיר וכן לנתח ולזהות מגמות מתוך פניות
התושבים על מנת לייעל תהליכים, לקצר זמני תגובה ולצמצם את הצורך של תושבים לפנות
לעירייה. תחת תחום זה נכללים:
1. גיבוש תפיסת השירות לתושב וכן לכל המחלקות הנותנות שירותים לתושבי ותושבות
העיר – קיום סדנאות לעובדים.ות, יצירת “אני מאמין”
2. ביצוע ניטור וניתוח מגמות מתוך נתוני תוכנת המוקד העירוני.
3. תיאום סיורי בוקר לראש העיר.
4. תיאום קבלת קהל לראש העיר – בעירייה ובשכונות.
5. רכזי שירות – המגיעים ישירות לתושבי העיר ומסייעים בפתרון בעיות נקודתיות.
6. שירות עד הבית – לאוכלוסיות מיוחדות ולקשישים.
3. פיתוח תוכניות אב – היחידה לתכנון אסטרטגי אמונה גם על פיתוח תוכניות כוללות לתחומים
שונים בעיר. בשנה האחרונה הושלמה במסגרת פעילות היחידה, תוכנית אב למערכת
החינוך בכרמיאל. התוכנית נבנתה בהובלת מינהל החינוך והיחידה לתכנון אסטרטגי תוך
שיתוף הציבור ויחד עם מנהלי ומנהלות בתי הספר, מחנכות ומחנכים, ועדת החינוך, הנהגת
ההורים העירונית ותלמידי ותלמידות העיר. התוכנית פורטת לידי יישום המלצות ייעודיות

למצוינות תפעולית של מינהל החינוך והמלצות למערכת החינוך כולה הכוללת את החינוך
הקדם יסודי, חינוך מיוחד, חינוך למצטייני ומצטיינות וכן לעולים החדשים. ההמלצות התייחסו
גם לזרמי החינוך השונים בעיר וביניהם חילוני, דתי וחרדי. מקום נרחב ומשמעותי בתוכניות
הוקדש גן לחלקה של מערכת החינוך הבלתי פורמלית כחלק אינטגרלי מתפיסת החינוך
בעיר. בימים אלו שוקדת היחידה לתכנון אסטרטגי על פיתוח תוכנית אב לתיירות.
4. מרכז החדשנות והיזמות – קליקה כרמיאל. מתחמי עבודה משותפים ליזמים ויזמיות בתחום
החדשנות והייטק. המתחם נמצא כ-450 מטר מתחנת הרכבת ובליבו של מרכז העסקים
הראשי של כרמיאל. בין השירותים הניתנים לשוכרים ישנן הרצאות מקצועיות בנושא קידום
עסקים, פיתוח כלכלי ועסקי, שיווק ועוד. כמו כן, מעת לעת מתקיימות במרכז החדשנות
הרצאות לקהל הרחב בתחומים שונים.
5. תעסוקה וקשרי קהילה – תיאום ותכלול הקשר עם שירות התעסוקה, פורום מנהלות משאבי
אנוש, הקמת ירידי תעסוקה עירוניים, הכוונה וסיוע בכתיבת קורות חיים.
6. קידום עסקים – היחידה לתכנון אסטרטגי עובדת יחד עם מחלקת רישוי וקידום עסקים
בעיריית כרמיאל בכל הקשור לתחום קידום העסקים בעיר. מתוך התפיסה כי היחידה לרישוי
וקידום עסקים צריכה להוות “בית” לעסקים בעיר. יחדיו, פועלות לסייע בקידום הצמיחה
הכלכלית של העסקים, עמידה על קשר ישיר ושוטף עם בעלי עסקים זאת בכדי לאתר צרכים
וחסמים, פיתוח תרבותי וכלכלי התומכים בפעילות העסקים כגון הרצאות, סדנאות וכו.
בנוסף, ניתן ליווי לעסקים חדשים מרגע השכרת הנכס כולל סיוע במציאת מיקום מתאים,
שיווק ופרסום אזורי מסחר ועסקים מקומיים ועידוד רכישה מקומית.