עיריית כרמיאל

ילדים ונוער בסיכון

הרב גבריאל וקנין

תחומי אחריות

  • הפעלת מערך השירותים לחינוך ילדים ובני נוער בסיכון ברשות, ובכללם בני נוער בנשירה סמויה או גלויה.
  • מיפוי אוכלוסיות יעד, איתור צרכים ומשאבים כבסיס לעיצוב תוכניות עבודה.
  • המחלקה פועלת בשיתוף פעולה עם המחוז, עם גורמים מטפלים, מוסדות עירוניים וממשלתיים.
  • אחראית על פעילות מערך הביקור הסדיר וקידום נוער.
  • המחלקה תפעל למיצוי האפשרויות והמשאבים העומדים לטובתם של ילדים ונוער בסיכון בכל תחומי הפעילות של מערכת החינוך העירונית.