עיריית כרמיאל

מינהל הכספים

אורנה יעקב

קבלת קהל:
ימים ב’-ה’ 14:00-14:45 בתיאום מראש.

חזון מינהל הכספים

 • מקסום משאבים כספיים ומכך מתן שירות מקסימלי לתושב.
 • הגדלת חוסן הרשות ואיתנותה הפיננסית.
 • עיר חכמה – שירות חוץ ופנים ארגוני, יעל, שקוף, חסכוני ומקסימלי.
 

מינהל הכספים אחראי על ניהול, ביצוע ופיקוח תקין ויעיל של מערכת הכספים על מנת שהעירייה תוכל לבצע את הפעולות להם היא נדרשת ומוסמכות על פי חוק.

תפקידי המנהל

 • ייעוץ כלכלי ופיננסי להנהלת הרשות ויחידותיה.
 • הכנת התקציב השוטף של הרשות המקומית, מדי שנה, אישורו בוועדת הכספים, מועצת העיר ומשרד הפנים. ביצוע ופיקוח על התקציב המאושר תוך שמירה על תקציב מאוזן ושאיפה ליצירת עודפים להגברת האיתנות הפיננסית.
 • הכנת תקציב הפיתוח של הרשות המקומית, מדי שנה, אישורו בוועדת הכספים, מועצת העיר ומשרד הפנים. ביצוע ופיקוח על התקציב המאושר.
 • מיקסום הכנסות עצמיות של העירייה תוך קידום פרויקטים יעילים ומניבים לרשות
 • ניהול התקשרויות ורכש בנוהל תקין ולפי תקציב מאושר
 • תכלול מחלקות מינהל הכספים ובקרה על פעילות מיטבית, חדשנות בתחומים השונים: פיתוח, שכר, גבייה, אכיפה והנהלת חשבונות.
 • פיתוח ההון האנושי במינהל הכספים תוך חתירה להון אנושי ממוקצע, אשר מעניק שירות איכותי ומיטבי לתושב.
 • ניהול תביעות צד ג’ וחבויות במטרה לתת שירות מהיר ויעיל לתושב תוך ניסיון ולהקטין תביעות העירייה (WIN WIN).

אנשי קשר - מינהל כספים