עיריית כרמיאל

הרשות למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול – ביטחון קהילתי

הרשות למאבק באלימות בסמים ובאלכוהול משמשת כגוף המתאם בין המערכות העירוניות השונות בנושא הסברה ומניעה, אכיפה וטיפול בתחומים הללו.

פעילות בתחום הסברה, חינוך ומניעה

 • להורים
  הקניית ידע וכלים כיצד להתמודד עם תופעות של אלימות לסוגיה, שימוש בסמים ואלכוהול.
  לשם כך מתקיימות סדנאות, הרצאות וערבי הסברה מגוונים, עם דגש על הורות אפקטיבית ותקשורת יעילה, התמודדות עם אתגרי גיל הנעורים ואתגרי העולם הדיגיטאלי שהצעירים חיים בו.
  ההנגשה לפעילויות אלה היא באמצעות בתי הספר, פלטפורמות דיגיטאליות, לרבות רשתות חברתיות – וואטס אפ, פייסבוק.
 • לנוער וילדים
  מתקיימות סדנאות, הרצאות, סרטים, תוכניות מניעה בבתי ספר, פעילויות פנאי (ספורט, מוסיקה וכו’) במרחבים ציבוריים ופעילויות שיא תקופתיות.
  אלה מוצעים כאלטרנטיבות לפעילות אנטי חברתית ומתקיימים בשיתוף פעולה עם בתי הספר, מועדונים, מתנסי”ם ואגף הנוע והרווחה.
 • תוכניות הסברה וימי עיון לאנשי מקצוע הקניית ידע וכלים כיצד להתמודד עם תופעות של אלימות, שימוש בסמים ואלכוהול.
  (מיועד למטפלים, צוותים מנהלתיים בבתי ספר, עו”ס, צוותים פדגוגיים, פקחים, נותני שירות מטעם הרשות, מדריכי ועובדי נוער ועוד).
 • הפצת חומרי הסברה, פליירים, פוסטרים, הודעות ומודעות דיגיטאליות, שילוט על תחבורה ציבורים, סרטונים וכו’ לתלמידים, להורים ולקהל הרח להעלאת וחיזוק המודעות והעברת מסרי הרצויים.
 • סיירת הורים עירונית
   גוף התנדבותי המייצר נוכחות בוגרת ברחובות בשעות החשיכה, במגמה לתת סיוע במידת הצורך לנוער השוהה ברחובות, להתערב במצבי סיכון אליהם הם נחשפים ולתת מענה ראשוני לצעירים במצבי מצוקה.
 • מדריכי מוגנות בבתי ספר, מדריכים בלתי פורמליים הפועלים לאתר מצבי סיכון ונשירה גלויה/ סמויה בבתי הספר, לעודד תלמידים לחזור למסגרת הלימודית. מונחים מקצועית על ידי מנחה חינוכית.
 • מדריכים במרחב הציבורי
 • שומרי סף בקהילה
   מסגרת התנדבותית של אזרחים הנחשפים במהלך היום יום ו/או במסגרת עיסוקם בתופעות של אלימות, פשיעה והתנהגות בסיכון ומוכשרים להתערב ולמנוע התנהגויות אלה (גיוס שומרות סף למניעת אלימות כלפי נשים, גיוס שומרי סף נהגי מוניות העדים להתנהלות מסוכנת של נוער, גיוס שומרים בבתי ספר לזיהוי מצבי סיכון ונשירה).
 • מנהיגות נוער
   הקמת קבוצות נוער שיקדמו תוכניות שונות סביב מטרות כדוגמת מניעת שימוש בסמים ובאלכוהול, מניעת גזענות, תמיכה בקורבנות של אלימות ועוד. מלווים בהכשרות שונות בנושאים רלוונטיים כגון שווק חברתי, שינוי קהילתי וכו’)
 • חונכות לנוער בסיכון
  מתנדבים חונכים בני נוער פרטנית או קבוצתית (מתנדב מול נער/ה בסיכון או קבוצה מתנדבת לטובת מועדון נוער, חניכי קידום נוער ועוד).
 • חיזוק קשר נוער משטרה
  שיפור הקשר בין בני נוער ומשטרת ישראל ויצירת חוויות חיוביות של חשיפת הנוער לפעילויות מ”י.