עיריית כרמיאל

מחלקת תכנון עיר ומקרקעין

ליאורה בר יוסף

קבלת קהל:
יום ב’,ג’, ה’, ​בתיאום מראש.

תחומי אחריות

המחלקה מרכזת את פעולת התכנון הסטטוטורי בעיר וממונה על טיפול בהפקעה ורישום של קרקעות עירוניות בבעלותה של עיריית כרמיאל:

  • הכנה וליווי תוכניות בינוי עיר ותוכניות לטווח ארוך כגון תוכנית מתאר ביוזמת העירייה וביוזמת גורמי חוץ וקידומן בוועדת תכנון.
  • ייזום וליווי פרויקטים של התחדשות עירונית בתוכניות מתאר להתחדשות עירונית.
  • מתן מידע תכנוני ביחס לתוכניות בנין עיר מאושרות ומופקדות.
  • ליווי תוכניות איחוד וחלוקה , תוכניות לצורכי רישום והליכי פרצלציה.
  • ניהול תהליכי הפקעה.
  • ניהול תהליכי רישום בתים משותפים.
  • טיפול בפניות תושבים בתחום הטיפול של המחלקה.
  • מתן שירות לאדריכלים, שמאים ובעלי מקצוע אחרים בתחום הטיפול של המחלקה.