עיריית כרמיאל

מחלקת אכיפה ועסקים

צבי אברהם

מחלקת עסקים ואכיפה ממונה על טיפול שוטף בגביית ארנונה לעסקים, אגרות שילוט, בנייה והיטלים, חנייה, גזרי דין של בית המשפט לעיניים מקומיים, פיקוח ועוד.
המחלקה אחראית גם על כל נושא אכיפת הארנונה, אגרות והיטלים על פי התקנות.

המחלקה מונה

  • מנהל מחלקת אכיפה ועסקים, פקח שילוט ו-6 פקידות אכיפה ועסקים אשר עוסקות במתן מענה לעסקים, אכיפה מנהלית, טיפול מול עו”ד לאכיפה משפטית וטיפול בחובות אבודים והשלמת תהליך מחיקה על פי חוק באישור משרד הפנים לזכאים.
  • ממונים על הגביה, עובדי עירייה אשר הוסמכו מטעם משרד הפנים כפקידי גביה ועשרות גובי מס.
  • אכיפת החובות תחילתה במשלוח דרישות לתשלום חוב לחייבים ע”י צוותי האכיפה שבמחלקה.
    במידה ולא הסדיר החייב את חובו, על אף משלוח דרישות תשלום, יחלו צוותי האכיפה בנקיטת פעולות גביה, כולל: עיקולי כספי חייבים בחשבונות בנק וכרטיסי אשראי, עיקולי צד ג’, עיקולי משכורות, עיקולי רכבים, עיקולי מיטלטלין, רישום הערת אזהרה בפנקסי המקרקעין בגין זכויות שיש לחייב במקרקעין ועוד.
  • בנוסף, המחלקה פועלת לאכיפת הגביה גם בדרך של גביה משפטית מחייבים, גביה מבעלי שליטה, טיפול בהמחאות שחוללו באמצעות לשכות הוצאה לפועל וכן מטפל בחובות חייבים המצויים בחדלות פירעון עקב הליכי פשיטת רגל / חברות בפירוק.

מתוך מדיניות העירייה לשירות ישיר ומחויבות מיטבית, העירייה פועלת במינימום הפרטה ולפיכך כל צוות המחלקה, למעט עוה”ד המלווה, הינם עובדי עירייה.
אי שימוש בחברות אכיפה חיצוניות מעלה את רמת השירות לתושב ומפחיתה עלויות תפעול באופן ניכר (מאות אלפי שקלים בשנה).

צוות אכיפה ועסקים