עיריית כרמיאל

רשות חניה עירונית

רותם מלול

מענה טלפוני: ימים א’-ה’  08:30-10:30
קבלת קהל: יום א’ 16:00-18:00 | ימים ב’-ד’ 08:30-12:00
ימי חמישי אין קבלת קהל

מחלקת החניה אחראית על אכיפת חוק העזר העירוני- העמדת רכב וחנייתו – התשע”ט – 2019.  המחלקה אמונה על שמירת הסדר הציבורי, איכות חיים ובטיחות בכל הקשור להסדרי חניה בעיר לתושבי העיר כרמיאל והמבקרים בה.
במסגרת תפקידה מטפלת המחלקה בשילוט ותמרור החניה המוסדרת, חניונים עירוניים, הנפקת תווי חניה לזכאים, הסבת דוחות חניה, טיפול בערעורים ובבקשות להישפט ובתכנון מערך החניה בעיר יחד עם מינהל הנדסה ושפ”ע.

 • חוק חניה לנכים התשנ”ד – 1993.
 • חוק עזר העירוני- העמדת רכב וחנייתו – התשע”ט – 2019.
 • תקנות התעבורה.
 • נוהל הקצאות חניית נכים.

שירותים ניתנים

תו הדייר האזורי מאפשר להחנות את כלי הרכב בתחום חניה מוסדרת וללא תשלום באזור החנייה שנקבע כאזור אכיפה ומסומן בתמרור לבעלי תו דייר ובתנאי שחונה לפי הוראות הכתובות בתמרורים ו/ או בשלטים.

ביתר אזורי החנייה בעיר החנייה הינה בתשלום או בהתאם למופיע בתמרור.

הוצאת תו דייר אזורי מותנית בהוכחת בעלות על כלי הרכב, כתובת מגורים באזור החנייה ורישום כתובת המגורים ברישיון הרכב ובתעודת הזהות.

מי זכאי לתו דייר?

אדם המתגורר (מגורים בלבד) במקום שנקבע כמקום חניה מוסדר רשאי לקבל תו דייר.
על פי החוק זכאי דייר לעד כשני תווי דייר למשפחה.

המסמכים הדרושים לקבלת תו הדייר

 • עותק מצולם של תעודת הזהות כולל הספח, שבו רשומה כתובת מגורים עדכנית באזור החנייה המבוקש בכרמיאל.
 • עותק מצולם של רישיון הרכב תקף על שם המבקש שבו רשומה כתובת מגורים עדכנית.

בנוסף במידה והינך עונה על הקריטריונים הבאים, אנא צרף גם את המסמכים הבאים:

 • שוכר דירה – עותק מצולם של חוזה שכירות חתום ע”י עו”ד, בצירוף הודעת תשלום ארנונה על שם המבקש
 • המחזיק ברכב ממקום העבודה – (לתקופה העולה על 6 חודשים) אישור מרואה חשבון או מחשב החברה, או ממחלקת תשלומים בצה”ל, המעיד שהרכב הוא ברשות הפונה בלבד
 • ברכבי ליסינג להציג הסכם קניית הרכב
 • המחזיק ברכב שכור מחברת השכרה – (לתקופה העולה על 3 חודשים)-חוזה שכירות ע”ש המבקש מחברת ההשכרה
 • תוקף תו החנייה פג ב-31 בדצמבר של אותה שנה. בדירה שכורה יינתן תו החנייה לתקופה שלא תעלה על תקופת השכירות

בעל תו דייר אשר מכר את רכבו, שינה את מקום מגוריו או החזיר רכבו למקום העבודה מתחייב להודיע על כך לרשות החנייה.

לידיעתך, מערכת הפיקוח מזהה תווים אשר הוזנו במערכת לרכב שייבדק ע”י הפקחים. השימוש במדבקות הופסק.
ניתן להגיש הבקשה והמסמכים הדרושים באמצעות פניה מקוונת באתר אינטרנט של העירייה, או הגעה למשרדי רשות החניה בשעות קבלת הקהל.

תו עירוני מאפשר לתושבי כרמיאל להחנות את כלי הרכב בתחום חניה מוסדרת וללא תשלום במספר אזורי חנייה שנקבעו כאזורי אכיפה ומסומנים בתמרור ובתנאי שחונים לפי הוראות הכתובות בתמרורים ו/ או בשלטים. ביתר אזורי החנייה בעיר החנייה הינה בתשלום או בהתאם למופיע בתמרור.

הוצאת תו עירוני מותנית בהוכחת בעלות על כלי הרכב, כתובת מגורים בכרמיאל ורישום כתובת המגורים ברישיון הרכב ובתעודת הזהות.

מי זכאי לתו דייר?

כל אדם המתגורר (מגורים בלבד) בכרמיאל רשאי לקבל תו עירוני.

אין מגבלה לכמות התווים העירונים הניתנים ובלבד שהמבקש עומדים בתנאים.

המסמכים הדרושים לקבלת תו עירוני:

 • עותק מצולם של תעודת הזהות כולל הספח, שבו רשומה כתובת מגורים בכרמיאל.
 • עותק מצולם של רישיון הרכב תקף על שם המבקש שבו רשומה כתובת מגורים בכרמיאל.

בנוסף במידה והינך עונה על הקריטריונים הבאים, אנא צרף גם את המסמכים הבאים:

 • שוכר דירה – עותק מצולם של חוזה שכירות חתום ע”י עו”ד, בצירוף הודעת תשלום ארנונה על שם המבקש .
 • המחזיק ברכב ממקום העבודה – (לתקופה העולה על 6 חודשים) אישור מרואה חשבון או מחשב החברה, או ממחלקת תשלומים בצה”ל, המעיד שהרכב הוא ברשות הפונה בלבד.
 • ברכבי ליסינג להציג הסכם קניית הרכב.
 • המחזיק ברכב שכור מחברת השכרה – (לתקופה העולה על 3 חודשים)-חוזה שכירות ע”ש המבקש מחברת ההשכרה.
  תוקף תו החנייה פג ב-31 בדצמבר של אותה שנה. בדירה שכורה יינתן תו החנייה לתקופה שלא תעלה על תקופת השכירות.

בעל תו עירוני אשר מכר את רכבו, שינה את מקום מגוריו או החזיר רכבו למקום העבודה מתחייב להודיע על כך לרשות החנייה.

לידיעתך, מערכת הפיקוח מזהה תווים אשר הוזנו במערכת לרכב שייבדק ע”י הפקחים. השימוש במדבקות הופסק.

ניתן להגיש הבקשה והמסמכים הדרושים באמצעות פניה מקוונת באתר אינטרנט של העירייה, או הגעה למשרדי רשות החניה בשעות קבלת הקהל.

תו זה מקנה חניה ללא תשלום למשך שעתיים ראשונות בחנייה מוסדרת ומוגדרת כחניה בתשלום בכל רחבי העיר.

מי זכאי לתו דייר?

תו גיל מוענק לתושבי כרמיאל בני 70 ומעלה.

המסמכים הדרושים לקבלת תו הדייר:

 • עותק מצולם של תעודת הזהות כולל הספח, שבו רשומה כתובת מגורים עדכנית בכרמיאל.
 • עותק מצולם של רישיון הרכב  תקף על שם המבקש.
 • עותק מצולם של רישיון הנהיגה בתוקף ע”ש המבקש.

בעל תו גיל אשר מכר את רכבו, שינה את מקום מגוריו מתחייב להודיע על כך לרשות החנייה.

לידיעתך, מערכת הפיקוח מזהה תווים אשר הוזנו במערכת לרכב שייבדק ע”י הפקחים.

השימוש במדבקות הופסק.

ניתן להגיש הבקשה והמסמכים הדרושים באמצעות פניה מקוונת באתר אינטרנט של העירייה, או הגעה למשרדי רשות החניה בשעות קבלת הקהל. 

להגשת בקשה לחץ כאן

באזורים מסוימים בעיר במקומות אשר יסומנו בכחול לבן יגבו דמי חניה ע”פ חוק העזר לכרמיאל העמדת רכב וחניתו- התשע”ט– 2019.

תשלום דמי החניה בכרמיאל מבוצעים בהפעלת חניה סלולארית בלבד.

יש להירשם לחברות המפעילות שירות הפעלת חניה סלולארית כמנויים (התהליך ללא תשלום) תשלום החניה באמצעות כרטיס אשראי

עלות החניה:

2  ₪ לשעה לבעלי תו עירוני

4 ₪ לשעה לציבור הכללי

 

אמצעים לתשלום:

יש לבחור האזור בו הנך מחנה את הרכב

 • חניה סלולארית פנגו – באמצעות חיוג מהנייד ל-4500*

           או באמצעות  האפליקציה פנגו  PANGO 

 • חניה סלולארית סלופארק – באמצעות חיוג מהנייד 9070*

           או באמצעות האפליקציה סלופארק  CELOPARK

 

שימו לב- יש לבחור את האזור בו הנכם מחנים את רכבכם.

 • אפליקציית “פנגו– לאחר הורדת האפליקציה יש להירשם כמנוי עם כרטיס אשראי, להכניס את פרטי הרכב (ניתן לרשום כמה כלי רכב תחת אותו מנוי). כדי להפעיל חניה, יש להיכנס לאפליקציה. במידה  ובמכשיר הנייד מופעלת אפשרות ה”מיקום”, האפליקציה תזהה אוטומטית את הישוב והאזור בו הנך נמצא ויש להפעיל את החניה באותו אזור. אם אפשרות ה”מיקום” במכשיר אינה פועלת, יש לבחור ידנית את שם הישוב ואזור החניה.
  למי שאין ברשותו כרטיס אשראי בנקאי- חברת “פנגו” מאפשרת לפתוח מנוי בכרטיס “דיירקט”.
 • אפליקציית “סלופארק– לאחר הורדת האפליקציה יש להירשם כמנוי עם כרטיס אשראי, להכניס את פרטי הרכב (ניתן לרשום מס’ כלי רכב תחת אותו מנוי). כדי להפעיל חניה, יש להיכנס לאפליקציה. במידה  ובמכשיר הנייד מופעלת אפשרות ה”מיקום”, האפליקציה תזהה אוטומטית את הישוב והאזור בו הנך נמצא ויש להפעיל את החניה באותו אזור. אם אפשרות ה”מיקום” במכשיר אינה פועלת, יש לבחור ידנית את שם הישוב ואזור החניה.
  למי שאין ברשותו כרטיס אשראי- חברת “סלופארק” מאפשרת לפתוח מנוי ע”י העברת סכום כסף מראש לחשבון הבנק של חברת “סלופארק” – חשבון 3330145 בבנק הדואר סניף 1. לאחר ביצוע ההעברה יש לשלוח את אישור ההעברה למייל jasmin@cellopark.com  או בפקס 03-6056562 ולציין מספר טלפון להתקשרות. לאחר מכן ניתן לפתוח מנוי (כרגיל) ורישום לאפליקציה.

למתקשים בהפעלה ושימוש באפליקציות באופן כללי, ללא קשר לכרטיס אשראי, ולבעלי טלפון “כשר”- ניתן לבצע רישם טלפוני במוקד החברות “פנגו” ו”סלופארק”, בשיחה מול נציג. בהמשך- לצורך הפעלת תשלום עבור חניה, ניתן לחייג בשיחת טלפון ולהפעיל חניה במענה הקולי ואין צורך להשתמש באפליקציה.

בתוקף סמכותה לפי סעיף 250 ו- 251 לפקודת העיריות והוראת סעיף 77 לפקודת התעבורה (נוסח חדש) חוקקה עיריית כרמיאל את חוק העזר לכרמיאל (העמדת רכב וחנייתו), אשר במסגרתו נקבעו ההוראות הנוגעות לאיסורי והסדרת חניה ברחבי העיר כרמיאל.

עיריית כרמיאל תפעל על פי הערכים הבאים:

 • אכיפה הוגנת, שוויונית ואחידה – האכיפה תהיה הוגנת, שוויונית ולא בררנית, והיא תהיה מבוססת על שיקולים ענייניים ותממש את עיקרון השוויון בפני החוק.
 • אכיפה יזומה – תבוצע אכיפה יזומה, המבוססת על מדיניות, עקרונות וסדרי עדיפויות. לצד זה יינתן מענה לתלונות של אזרחים במקרים המצדיקים זאת.
 • אכיפה יעילה – האכיפה תהיה יעילה, מושכלת ואפקטיבית ככל שניתן ובמסגרת המשאבים המוגבלים הקיימים.
 • אכיפה בהתאם לאופי האזור.
 • אכיפה בהתאם לחומרת העבירה – רמת הסכנה לשלום הציבור, רמת הפגיעה באיכות החיים והסביבה, פגיעה בתשתיות ציבוריות.
 • הרשות תפעל לעצב את המרחב הציבורי באופן המעניק מענה הולם לצורכי כלל התושבים – אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים, הולכי רגל ובעלי רכב.

 

זמני אכיפה:

ברחבי העיר – בימים ראשון עד חמישי בין השעות 08:30-19:00

בימים שישי וערבי חג בין השעות 08:30-13:00

באזורי הפארקים – בימים ראשון עד שבת כולל חגים, בין השעות 08:30-24:00

הנ”ל בהתאם לתמרור ולשילוט במקום.

אכיפת איסורי חניה תיעשה בכל שעות היממה ע”י פקחי רשות החניה, הרובעים והשיטור העירוני.

 

 

בהתאם לחוק העזר העירוני (העמדת רכב וחנייתו) התשע”ט 2019 לא תותר חניית משאיות – שמשקלן הכולל עולה על  10,000 ק”ג וכן אוטובוסים (להלן: “רכב כבד”) ברחבי העיר לאחר השעה 22:00 ועד השעה 06:00 שלמחרת.

החניונים אשר יועמדו לרשות נהגי הרכבים הכבדים הם:

 • חניון המשאיות- הממוקם בכניסה המערבית לעיר (יש להסדיר תו המאפשר חניה, תינתן אפשרות לחניית רכבים פרטים בחניון זה)
 • חניון האמפי- בצמוד לאמפי תיאטרון.

תשומת ליבכם, כי היה וימצא רכב כבד החונה במקום אסור

מסמכים נדרשים:

עותק מצולם של רישיון הרכב תקף על שם המבקש שבו רשומה כתובת מגורים בכרמיאל.

אישור מעסיק על רכב צמוד עבודה

כאמור לעיל, צפוי בעל הרכב ו/או המחזיק בו לעונשים הקבועים בחוק ובכלל זה קבלת הודעת קנס ו/או כתב אישום.

מי שחנה בזמן או במקום, שבו החניה נאסרה או הוגבלה בחוק העזר לכרמיאל (העמדת רכב וחנייתו), תשע”ט-2019, שילם אגרת חנייה, בנסיבות בהן לא היה צורך בהסדר אגרת חניה, וקיבל דו”ח, רשאי להגיש בקשה להחזר אגרת החנייה ששולמה.

על מנת לקבל החזר עבור תשלום אגרת החנייה, במקום חנייה אסור, יש להגיש בקשה בכתב לרשות החנייה באמצעות דוא”ל  hanaya-karmiel@karmiel.muni.il או בכתובת המשרד: רחוב הגליל 2 כרמיאל (בהתאם לזמני קבלת קהל).

ולצרף את המסמכים הבאים:

אסמכתא להוכחת תשלום אגרת החניה, כגון: פירוט חיוב מאפליקציית פנגו/ סלופארק הכולל את תאריך ושעת הפעלת החניה).

 1. העתק דו”ח החנייה שנרשם בגין עבירת החנייה שביצע אותו רכב שבגינו שולמה אגרת החנייה במועד ובשעה הרלוונטיים.
 2. צילום תעודת זהות של בעל הרכב.
 3. צילום שיק בנקאי ו/או אישור חשבון בנק לצורך השבת ההחזר הכספי.

למען הסר ספק יובהר כי אין בהשבת אגרת החנייה בכדי לפגוע בתוקפו של דו”ח החנייה ואין לראות בבקשת ההחזר משום בקשה לביטול הדו”ח ו/או להוות עילה כלשהי לביטולו.

ניתן להגיש בקשה לביטול ההודעה עד 30 יום מהמועד בו הומצאה ההודעה לתשלום הקנס בדואר רשום.

בהתאם להוראות החוק יש להגיש ערעור בכתב בצרוף ראיות התומכות בבקשה

דרכים להגשת הבקשה:

באמצעות פנייה מקוונת באמצעות פניה למייל:
hanaya-karmiel@karmiel.muni.il 

או ע”י הגעה למשרדי רשות החנייה- במסגרת קבלת קהל.

על הפנייה לרשות החנייה לכלול:

 • פרטים מלאים של המבקש (שם מלא, מס’ ת.ז, כתובת מלאה וטלפון להתקשרות).
 • מס’ הדוח ומס’ הרכב.
 • נימוקי הבקשה ואסמכתאות לתמיכה בבקשה, אם יש.

לא נוכל לטפל בפנייה ללא המבוקש לעיל.

לידיעתך, מרגע שהוגשה בקשה לביטול דוח, תוך 30 יום כאמור לעיל, ועד מתן קבלת תשובה ע”י התובע/ת העירוני/ת הדוח מוקפא ואינו צובר ריבית פיגורים.

ניתן להגיש בקשה לביטול ההודעה עד 90 יום מהמועד בו הומצאה ההודעה לתשלום הקנס בדואר רשום או עד 30 יום לאחר שניתנה תשובה שלילית לבקשה לביטולו.

בהתאם להוראות החוק יש להגיש את הבקשה בכתב.

על הפנייה לרשות החנייה לכלול:

 • פרטים מלאים של המבקש (שם מלא, מס’ ת.ז, כתובת מלאה וטלפון להתקשרות).
 • מס’ הדוח ומס’ הרכב.
 • נימוקי הבקשה ואסמכתאות לתמיכה בבקשה, אם יש.
 • צילום תעודת זהות.

לא נוכל לטפל בפנייה ללא המבוקש לעיל.

דרכים להגשת הבקשה:

 • באמצעות פניה למייל:
  hanaya-karmiel@karmiel.mun.il 
 • ע”י הגעה למשרדי רשות החנייה- במסגרת קבלת קהל.
 • באמצעות שליחת השובר המלא והחתום – בקשה להישפט (מצורף לדו”ח) שהוצמד לשמשת הרכב בדואר- רחוב הגליל 2, כרמיאל.

בקשה המוגשת במועד מעכבת הליכי גבייה וצבירת תוספת הפיגור הקבועה בחוק.

הבקשה תועבר לבית המשפט לעניינים מקומיים וזימון לדיון יישלח על ידי מזכירות בית המשפט.

הסבה של דו”ח הינה העברת הדו”ח מבעל הרכם הרשום במשרד הרישוי לנהג ברכב בעת ביצוע העבירה או המחזיק ברכב במועד רישום הדו”ח.

ניתן להגיש בקשה להסבה תוך 90 ימים מיום קבלת הדו”ח ולא יאוחר מתאריך אחרון לתשלום המצוין בדו”ח.
באמצעות פניה למייל:
hanaya-karmiel@karmiel.mun.il 

המסמכים הנדרשים:

 • תצהיר חתום ע”י עו”ד וע”י הנהג / המחזיק ברכב/ חברת השכרה, לפיו הרכב היה ברשותו בעת רישום הדוח (בצירוף: חוזה השכרת רכב / חוזה מכר / זיכרון דברים).
  יש לציין במכתב: ת.ז של הנהג / המחזיק ברכב, תקופת השימוש ברכב.
 • צילום ת.ז של מי שמבוקש להסב את הדוח על שמו

בהתאם להוראות החוק לא ניתן לערער על קנס חניה לאחר שחלף המועד לתשלום, ודין הקנס כפסק דין שניתן על ידי בית המשפט.

רק בהתקיים נסיבות מיוחדות ביותר שאינן תלויות בחייב, ושמנעו מהחייב לשלם את הודעת הקנס במועד, ניתן להגיש בקשה להפחתת הקנסות שנוספו לסכום המקורי.

החוק קובע כי הבקשה להפחתה תוגש על גבי תצהיר חתום בפני עורך דין או רשם בית משפט. לכן, הגשת הבקשה תיעשה על גבי הטופס המיוחד, ובקשה ללא אישור עורך דין (או רשם בית המשפט) לא תטופל. יש לצרף מסמכים מתאימים.

הבקשה תיבדק על ידי תובע עירוני (עורך דין) שהוסמך על ידי היועץ המשפטי לממשלה, ולא ניתן לערער על החלטתו.

להורדת טופס בקשה – לחץ כאן.

 

קנסות
פרטי עבירהגובה קנס
חנייה רכב שאינו נכה בחניית נכה1000 ₪
חניה על המדרכה עם 3-4 גלגלים500 ₪
חניה על המדרכה עם 1-2 גלגלים250 ₪
חניה במקום המסומן באדום-לבן250 ₪
חניית רכב בתחנת אוטובוס250 ₪
הפרעה לתנועה250 ₪
חניית רכב כבד (מעל 10 טון) ברחבי העיר בלילה250 ₪
חניה הנוגדת את התמרור/ הסדר תנועה/ חוק עזר100 ₪
חניה שלא לפי הסימון100 ₪
אי תשלום חנייה100 ₪

אנשים עם מוגבלות בניידות, עיוורים ואנשים עם מוגבלות שנקבעה להם נכות של 90% ומעלה זכאים לבקש הקצאה וסימון חניה בסמוך לביתם כאמור, במידה ועומדים בכל הקריטריונים האחרים כגון:  אין להם חניה בחצר ביתם ו/או במגרש הפרטי ו/או בחניון בניין המגורים.

הזכאות לחניית נכה הינה לנכה שרופא שהוסמך לאשר נכות על פי דין, אישר לגביו בכתב אחת מאלה:

 1. עיוור
 2. שדרגת נכותו 90% ותנועתו בדרכים בלי רכב עלולה לערער את מצב בריאותו.
 3. שהוא מוגבל בהליכה וזקוק לכיסא גלגלים לצורך ניידותו (בעלי תג נכה כיסא גלגלים בלבד).
 4. זקוק לרכב כאמצעי תנועה בגלל רגליו הנכות (בעלי אחוזי נכות מוגבלות בניידות מ40% ומעלה)

בהתאם לנוהל העירוני על נכה המבקש הקצאה של חניה שמורה לרכבו להמציא לרשות החניה מסמכים ואישורים ולהצהיר נכונות בקשתו אשר תעלה לאישור וועדה הדנה בהקצאת מקומות חניה לנכים ובעלי מוגבלויות.

במקרים חריגים הרשות יכולה לאשר הקצאה וסימון חניה כאמור, באם לאדם עם מוגבלות הונפק תג נכה כדין ולאחר שהרשות המקומית שקלה את הבקשה.

התמרור יוצב יחד עם מספר הרכב וכל הפרטים הנדרשים, ע”י הרשות המקומית ועל חשבונה.

הזכאות להקצאה וסימון החניה במקום זה, הינה לנכה עצמו או לנהג מטעמו – אך ורק לרכב שפרטיו צוינו על גבי התמרור, כאמור.

העירייה תקצה חניה כאמור, קרוב לבית ככל הניתן ולא יותר מ 200 מטר (אם אין באפשרות הרשות להקצות חניה כזו עד 200 מטר, באפשרותה להקצות ולסמן חניה זו גם עד 400 מטר ממקום מגוריו של האדם עם המוגבלות).

ההקצאה והסימון יהיו תוך 60 יום מיום הגשת הבקשה – בכפוף לכך שאותו אדם עם מוגבלות זכאי לכך.

לידיעתך, הצבת התמרור וסימון המשבצת אינם מקנים לך זכויות קניין על המקום שהוקצה לחניה עבור רכבך. העירייה רשאית לשנות את מקומו או לבטלו, לפי שיקול דעתה.

על מנת שנדון בבקשתך להקצאת חנייה לנכה בלעדי עליך למלא את הטופס כולל ההצהרה ולצרף את המסמכים הדרושים.

 1. תג נכה מאושר ע”י משרד התחבורה
 2. אישור על סוג ואחוזי נכות בהתאם לקריטריונים (משרד הבריאות/ בטחון/ רווחה/ ביטוח לאומי). עיוור- יצרף צילום תעודת ליקוי ראייה/ תעודת עיוור.
 3. תעודת זהות כולל ספח כתובת.

חוזה שכירות- באם הדירה לא בבעלות הנכה.

 1. צילום רישיון רכב בבעלות הנכה

במקרה בו הרכב אינו בבעלות הנכה- יוגש תצהיר של הנכה ובעל הרכב חתום ע”י עו”ד לפיו בעל הרכב הרשום מעמיד את רכבו לצורך שימושו האישי של הנכה דרך קבע.

 1. חשבון ארנונה אחרון על שם הנכה
 2. צילום רישיון נהיגה של הנכה

תג נכה – משרד התחבורה

 • ניתן לקבל תג חניה אחד עבור שני כלי רכב, אם שניהם משמשים להסעת הנכה, כולל שני כלי רכב שלא בבעלות הנכה, המשמשים את הנכה דרך קבע.
 • השימוש בתג מותר רק ברכב המשויך לתג, ורק אם הנכה נמצא ברכב (כנהג או כנוסע).
 • החוק קובע כי בעל תג חניה לנכה פטור מתשלום על חניה במקום ציבורי, שהגישה הנגישה היחידה אליו לנכה היא דרך חניה ציבורית בתשלום.
 • תג החניה מונפק במבנה של כרטיס קשיח. בעת החניה, יש להצמיד את התג לחלון הקדמי מצד שמאל של הרכב או בחלון הצדדי בצד הנהג, באופן שיאפשר לראותו בבירור.
 • במקרה של תפיסת חניית נכה ע”י מי שאינו מורשה לכך, יש להודיע למוקד העירוני 106.

את המסמכים יש לשלוח למייל:
hanaya-karmiel@karmiel.mun.il 

או להגיע פיזית לרשות החניה בשעות קבלת קהל 

להגשת בקשה לתג נכה- משרד התחבורה- לחץ כאן.

למידע בנושא תג נכה והשימוש בו- לחץ כאן