עיריית כרמיאל

הועדה המקומית לתכנון ובנייה

ד"ר טל מילמן

קבלת קהל:

קבלת קהל במשרדי הוועדה וכן שיחות טלפוניות עם אנשי המקצוע, נעשות בתיאום טלפוני מראש בלבד.
לתיאום פגישות ושיחות טלפון יש להתקשר:
ימים: א’, ג’, ה’:  08:30-12:00
טלפונים: 04-9085674, 04-9085723

לפני ביצוע של עבודת בניה או פיתוח, יש לפנות לוועדה המקומית על מנת לקבל הנחיות באשר לתהליך הרישוי הנדרש לעבודות אלה. לאחר שמוגשת בקשה להיתר היא נידונה ע”י מליאת הועדה או ברשות רישוי. לאחר שמתמלאים התנאים להיתר ומתקבל היתר ניתן להתחיל בבניה.
עם גמר הבניה יש לפנות לקבל אישור לאכלוס או שימוש במבנה ממחלקת הפיקוח על הבניה אשר אמונה על אכיפת החוק ומניעת בנייה ללא היתר.

קישורים רלוונטיים