עיריית כרמיאל

חוקי עזר

חוק עזר עירוני הוא חוק שתקף בתחומה של הרשות, חוק העזר חייב להיות מאושר על ידי מועצת הרשות המקומית ולא להידחות על ידי שר הפנים.