עיריית כרמיאל

מחלקת שכר

אתי גרנר

עיקר עיסוקה של מחלקת השכר בעירייה הינה הכנת המשכורות לעובדים, מיד חודש מתבצעת הכנה של כ-1,400 תלושי שכר.
הכנת התלושים הינה מן הפרטים הבסיסיים ביותר ועד להיבטי שכר מורכבים.

עבודת המחלקה מתחילה בקליטת העובד במערכת השכר, ממשיכה בניהול והכנת המשכורות ומסתיימת בכל חודש לאחר העברת המשכורות ותלוש השכר לחשבון הבנק של העובד.

חשבות השכר אמונה על תגמול עובדי הרשות בגין עבודתם ומיצוי זכויותיהם.
חשבות השכר בקיאה בנושאים כגון: מס הכנסה, דיני עבודה, זכויות סוציאליות, הפרשות פנסיוניות, ביטוח לאומי, הטמעה של הסכמי שכר חדשים במערכת השכר.

העבודה מתבצעת באופן ממוחשב על בסיס תוכנת שכר ומתאפיינת בעבודה עם ריבוי נתונים ופרטים, סדר וארגון.

המחלקה מונה מנהלת מחלקת שכר ושתי עבדות הכפופות לה.

תפקידי המחלקה

 • חישוב רכיבי השכר של העובד, עפ”י שינויי שכר החלים במשק, הסכמי עבודה, בהתאם לדרגת העובד והזנתם למערכת השכר.
 • בדיקת התאמה בין נתוני תלושי השכר לנתוני נוכחות בדווח, איתור שגיאות והזנת תיקונים למערכת השכר.
 • טיפול בבירורי שכר מול העובד.
 • ביצוע פקודות שכר ומסירה למחלקת הנהלת החשבונות ורישום בספרים.
 • הפקת תלושי שכר בהתאם להוראות.
 • הפקת אישורים עבור עובדים ועובדים לשעבר ברשות.
 • הפקת דו”חות חודשיים ושנתיים לשלטונות המס.
 • הפקת דו”חות בקרה ודווחים תקופתיים לגזבר ובצוע ניתוחים עליהם.
 • מתן מענה לדרישת הבהרות ממשרד הפנים ומשרד האוצר בנושא תשלומי שכר.
 • יצירת קשר עם גורמי חוץ בכל מה שקשור לתנאים הסוציאליים, אחריות להעברת התשלומים לקרנות הפנסיה, קרנות השתלמות, קופ”ג וכל ארגון לניהול תגמולי עובדים.
 • ניהול מידע ארגוני הקשור לתשלומי שכר לעובדים.
 • ניהול ארכיב יחידת שכר.

טלפונים ויצירת קשר