עיריית כרמיאל

מערך בריאות הציבור

מערך בריאות הציבור מכיל בתוכו שלוש מחלקות:

מחלקת איכות הסביבה

מירב זכריה

המחלקה לאיכות הסביבה מובילה פעילות עניפה בשמירה על הסביבה, תכנון סביבתי, מיחזור, חינוך סביבתי וקיימות. כן פועלת המחלקה למניעת מפגעים סביבתיים, ביצוע פיקוח ובקרה בתעשייה.

הנושאים בהם מטפלת המחלקה

תעשיה חדשה

 • ליווי מפעלים ועסקים בשלב התכנון וההקמה.
 • הנחיה להכנת תיקי מפעלים ונוהלי חירום כולל ליווי ובדיקה.
 • שלב הבקשה לרשיון עסק ומתן תנאים לרשיון עסק.
 • פיקוח ובקרה על היישום של התנאים הסביבתיים.


תעשיה קיימת

 1. מערך פיקוח ובקרה על התעשיה ובתי עסק
  1. חומרים מסוכנים – בקרה על כמות ואחסון חומרים מסוכנים, פסולת מסוכנת, שילוט תקני וקבלת היתרי רעלים כחוק. מעקב ובקרה על יישום התנאים בהיתר רעלים. ליווי היערכות מפעלית לטיפול ומניעה של אירועי חומרים מסוכנים.
  2. דיגומי שפכים – בשיתוף פעולה עם תאגיד עין כרמים, מעקב ובקרה על תהליכים יוצרי שפכים.
  3. איכות אוויר – בדיקות איכות אוויר, בקרה ומעקב על תהליכים הגורמים לזיהום אוויר, ליווי ומעקב אחר דיגומי ארובות, דיגומי פתע במפעלים בשיתוף המשרד להגנת הסביבה.
  4. תנאים לרישיון עסק – מתן תנאים לרישיון עסק לעסקים בסיווג C, בקרה ומעקב על יישום תנאים סביבתיים ברישיון העסק.
  5. פסולת – פינוי פסולת למפעלי מיחזור ולאתרי פסולת מורשים.
 2. מוסכים, תחנות דלק ומסעדות
  1. מפרידי שמן/שומן – בקרה על מפרידי שמן, פינוי בתדירות מתאימה ופינוי תוצרי מפרידי שמן/שומן לאתר מורשה.
  2. עמידה בתנאים לרישיון עסק.

עם השינויים הסביבתיים אותם אנו חווים בשנים האחרונות, מתבסס מקומו של החינוך הסביבתי ומתחזקת ההבנה כי על מנת להבטיח את עתיד הדורות הבאים, יש לזרוע היום את הידע ולפתח מחויבות ואחריות לשמירה על הסביבה. מחלקת איכות הסביבה מובילה בשנים האחרונות תהליכים מגוונים לקידום עקרונות הקיימות והטמעתם במוסדות החינוך, בגופי הסמך ובקהילה.

כחלק מהפעילות אנו מקדמים נושאים שונים כגון: צריכה נבונה, חיסכון במשאבים, טיפול נכון בפסולת, הכרת החי הצומח והטבע העירוני, טיפוח גינות קהילתיות, שיתופי פעולה, גילוי סולידריות חברתית ועוד…

 • פיקוח ובקרה על פינוי סדיר של הפסולת למחזור על ידי החברות הקבלניות: הפרדה של פסולת למחזור, כלובים לבקבוקים ופלסטיק, פסולת אריזות – פח כתום, קרטוניות מכלים לאיסוף נייר ועיתון, מכלים לאיסוף זכוכית, מיכלים לאיסוף טקסטיל ואיסוף פסולת אלקטרונית (כולל סוללות).
 • שיווק קומפוסטרים לתושבים.
 • הדרכה והטמעה של נושא פסולת ומחזור בגני ילדים, בבתי ספר ומוסדות ציבור.

עגלות פסולת אלקטרונית

עגלת פסולת אלקטרונית הוצבה בשכונת רבין, ברחוב הפלמ”ח 14, מול מאפיית רוגעלך.

אנו נותנים מענה מלא לפניות בנושא איכות הסביבה.

מחלקת תברואה, הדברה ומזון

מחלקת תברואה, הדברה ומזון אחראית על מניעה והדברה של כל סוגי המזיקים בשטחים הציבוריים בעיר ובמוסדות החינוך. כמו כן אחראית המחלקה לתחום הפיקוח על עסקי מזון בעיר מההיבט התברואתי.

פעולות המחלקה

 • מניעת מטרדים בריאותיים כדוגמת יתושים, זבובים, נחשים, עקרבים, דבורים ומכרסמים
 • טיפול בפניות למוקד העירוני (106) בנושאי זוחלים, חרקים ומכרסמים
 • ליווי, פיקוח וביקורות תקופתיות או ביקורות פתע לכלל עסקי המזון הפועלים בעיר
 • טיפול בפניות בנושא נחשים – קריאה ללכידת נחש במרחבים הציבוריים, תטופל ע”י לוכד העירייה. במקרה של חדירת נחש למרחב פרטי (חצר / בית פרטי) יופנה התושב ע”י מוקד 106 לטיפול ע”י לוכד פרטי על חשבונו.

מבנה ארגוני