עיריית כרמיאל

שירותים וטרנריים

דר' אדם בקר

פעולות ותפקידי המחלקה הוטרינרית

המחלקה הווטרינרית עוסקת בכל הקשור לשמירה על בעלי החיים וטיפול במפגעים בריאותיים הקשורים לבעלי חיים בשטח העיר כרמיאל.

 • טיפול בפניות תושבים.
 • טיפול ופיקוח בנושא כלבים משוטטים.
 • טיפול בנושא חתולים (עיקור/סירוס).
 • טיפול בשפני סלע למניעת מחלת הלישמנייה (שושנת יריחו), איטום ופינוי בתי גידול לא
 • בעיים.
 • פינוי בעלי חיים משוטטים פצועים.
 • המחלקה אחראית על לכידת כלבים עפ”י קבלת הודעה מהמוקד העירוני 106.
 • חיסון אוראלי לשועלים ותנים – חיסון אוכלוסיית השועלים בפאתי העיר נערך בתאום עם
 • רשות שמורות הטבע והגנים פעמיים בשנה. כמו כן, מבוצע חיסון אוראלי ע”י השירותים הוטרינריים של משרד החקלאות.
 • טיפול באירוע נשיכה – במקרה של נשיכת אדם ע”י כלב או בעל חיים אחר יש לפנות מיד למשרד הבריאות בעכו בטלפון 04-9955138 וליידע את המפקח הווטרינרי.
 • פיקוח על מוצרי מזון מן החי– המחלקה בשיתוף נציגות משרד הבריאות מבצעת ביקורת בכל עסק בו נמצא מזון מן החי.
 • טיפול בעדרים/בקר/צאן.
 • טיפול בעבירות של צער בעלי-חיים.
 • טיפול בבעלי חיים שהועברו להסגר בכלביית יסעור (04-9960350).

זמני חיסון

עפ”י החוק חלה חובת חיסון כלב פעם בשנה לפחות. כלב/ה חדש/ה חייב בקשת רישיון חיסון וסימון מייד עם הגיעו ולא יאוחר משבועיים לתחומי העיר.

זמני חיסון כלבים בשרות הוטרינרי העירוני ברחוב הכבאי (ליד השוק העירוני):
בעת משבר הקורונה יש לתאם חיסון מול המחלקה הוטרינרית מראש – 04-9085722

כמו כן ניתן לחסן ברוב המרפאות הוטרינריות הפרטיות.

יש לשלם את האגרה לפני הגעה לחיסון.

לתשומת לבך – בזמן החיסון, הכלב חייב להיות קשור ברצועה ובמחסום על פיו.
בעלי כלבים/חתולים מעוקרים/מסורסים זכאים להנחה בעת תשלום אגרה כנגד הצגת אישור מאת הרופא הוטרינר המטפל.
העברת בעלות של כלב/חתול תקבל תוקף רק באמצעות הצהרה חתומה על ידי המוסר והמקבל של הכלב/החתול, שתימסר אישית למחלקה הוטרינרית של עיריית כרמיאל.

טלפון: 04-8274658 | 04-827465
כתובת: רחוב הכבאי 4 מול השוק העירוני

תעריף אגרות

כעת באפשרותכם לשלם עבור אגרת חידוש רישיון וחיסון כלבת גם דרך האתר בצורה מקוונת, מהירה ופשוטה. כמו כן, ניתן לשלם בסניף הבנק, בנק הדואר או בקופת העירייה. במקרה כזה יש להציג שובר משולם וחתום בזמן החיסון.
טבלת תעריפים מעודכנת
שירות/סוג חיסון עלות
רישיון לכלב/ה  344 ₪
חיסון לכלב/ה  29.5 ₪
חיסון +רישיון לכלב/ה  373.5 ₪
רישיון לכלב/ה מסורס/מעוקרת  37 ₪
חיסון לכלב/ה מסורס/מעוקרת 15 ₪
חיסון+ רישיון לכלב/ה מסורס/מעוקרת 52 ₪
רישיון לכלב/ה לא מסורס/לא מעוקרת שקיבל פטור  37 ₪
חיסון לכלב/ה לא מסורס/לא מעוקרת שקיבל פטור  29.5 ₪
רישיון+ חיסון לכלב/ה לא מסורס/לא מעוקרת שקיבל פטור  66.5 ₪
סימון כלב בשבב אלקטרוני 75 ₪
רישיון וחיסון לחתול/ה  60 ₪
רישיון וחיסון לחתול/ה מסורס/מעוקר  30 ₪

סוגי עבירות וגובה הקנסות

על מנת לשמור על בריאות ובטיחות כלבכם, בריאות הציבור ולמנוע עוגמת נפש מיותרת, אנא הקפידו על שמירת החוק והימנעו מקנסות.

תעריפים מעודכנים
סוג עבירה גובה הקנס
החזקת כלב ללא חיסון כלבת​  1,500 ש”ח
החזקת כלב ללא רישיון בתוקף​ ​500 ש”ח
אי דיווח תוך 7 ימים על שינוי בפרטי הכלב 250 ש”ח
מסירת מידע כוזב בפרט מהותי  1,500 ש”ח
אי הצבת שלט זהירות כלב בחצר  ​250 ש”ח
יבוא כלב מסוכן  10000 ש”ח
החזקת כלב מסוכן ללא רישיון 5,000 ש”ח
החזקת כלב מסוכן בחצר לא מגודרת  5,001 ש”ח
​אי הצבת שלט “זהירות כלב מסוכן”  500 ש”ח
אי חסימת פיו של כלב מסוכן  בסמיכות לאדם מתחת לגיל  16  1,000 ש”ח
כלב מסוכן משוטט או ללא מחסום 1,500 ש”ח
בעליו של כלב שנשך ולא הסגירו תוך 24 שעות  ​2,000 ש”ח

הודעה על חיסוני כלבת

החל מהתאריך 1.1.2013 השתנו תעריפי אגרות הכלבת ע”פ החלטת משרד החקלאות.

מטרת התיקון לחוק הוא לעודד בעלי כלבות שאינן מעוקרות ובעלי כלבים זכרים שאינם מסורסים לעקרן / לסרסם ובכך להפחית את ריבוי הגורים מהמלטות לא רצויות הננטשים ויוצרים עומס של כלבים משוטטים על הרשויות המקומיות.

מי פטור מתשלום התוספת?

 • כלב עד גיל 6 חודשים – (פטור אוטומטי- אין צורך להגיש בקשה).
 • כלב שגילו מעל 8 שנים – (יש להגיש בקשה באמצעות הטופס המתאים בצירוף מסמכים רלוונטיים – כלומר , הוכחה כל שהיא לגיל הכלב).
 • סיבה רפואית – יש להגיש בקשה באמצעות הטופס המתאים והמסמכים הרלוונטיים.
 • כלב טהור גזע – באמצעות הטופס המתאים ואישור מצולם מההי”ל. כמו כן כלב טהור גזע אשר מיועד להרבעה –יש להגיש טופס בקשה עם אישור ההתאחדות הישראלית לכלבנות, הבקשה צריכה לכלול צילום תעודת היוחסין של הכלב,לכלב היה רישיון תקף לפי החוק בשנתיים האחרונות למעט אם גילו קטן מ3- שנים ,הכלב כלב גזעי רשום בהי”ל ולא נפסל לגידול והכלב מסומן כ”גזעי רשום” באתר של משרד החקלאות השירותים הוטרינרים מרכז מידע ארצי לרישום כלבים.

ההחלטה לגבי הפטור מתשלום אגרה בסמכות הווטרינר הרשותי בלבד!

לנוהל למתן פטור מתשלום אגרת רישיון מוגדלת להחזקת כלב לפי סעיף 21ד’ לחוק להסדרת הפיקוח על כלבים.

את הטפסים לבקשת פטור ניתן להגיש למחלקה הווטרינרית עד חודש לפני תאריך החיסון – חידוש רישיון הכלב מידי שנה.
את הטפסים ניתן להוריד מאתר העירייה בלשונית טפסים.

בעלים שכלבו/תו קיבל/ה פטור מצהיר כי ינקוט בכל האמצעים על מנת למנוע את הזדווגותו/ה ולכן: כלב שימצא משוטט לאחר שקיבל פטור תישלל זכותו לפטור!