עיריית כרמיאל

נוער וצעירים

תנועות נוער

התנדבות נוער

תוכנית התפתחות אישית ומעורבות חברתית.

מחקרים מראים כי ההתנדבות משפיעה על התפתחותה של הזהות האישית והפרו חברתית של הנער המתבגר (מונעת התנהגויות אנטי חברתיות ומעורבות באירועים אלימים). מעצימה את התלמיד המתנדב ומביאה לצמיחה אישית וחברתית.

התוכנית “התפתחות אישית ומעורבות חברתית” היא חובה בחטיבה העליונה (כיתות י’- י”ב), והיא תנאי סף לקבלת תעודת בגרות. התלמיד צריך למלא במשך 3 השנים 180 שעות התנדבות. בכרמיאל ישנם גם תלמידים רבים מחטיבת הביניים שמשתתפים בפעילויות התנדבות רבות ומגוונות.

התוכנית מאפשרת לתלמיד התנסות בתפקידים ובמשימות למען הזולת והקהילה – התנסות הכרוכה בנטילת אחריות, מעורבות פעילה, ולמידה תוך כדי שרות למען הקהילה.