עיריית כרמיאל

תוכניות לימודים והעשרה

הוא פרוייקט התנדבותי ייחודי שמקדמת רפא”ל ונועד לעודד בנות ללמוד מקצועות מדעיים וטכנולוגיים.

בפרויקט משתתפות תלמידיות כיתה ט’ בשלב בו הן אמורות לבחור מגמה לקראת הלימודים בחטיבה העליונה.

במהלך שנת הלימודים מגיעות התלמידות לרפא”ל ומודרכות על-ידי מדעניות ומהנדסות מכל התחומים.

האגף למחוננים ולמצטיינים בשיתוף המזכירות הפדגוגית ואגף א’ לחינוך על יסודי מפעיל את התכנית “אקדמיה בתיכון” משנת הלימודים תשע”ג.

התכנית מיועדת לתלמידים מצטיינים בחטיבות העליונות, בעלי מוטיבציה גבוהה ללימודים, אשר מסוגלים להתמודד עם חומר לימודי אקדמי, והם בעלי הישגים גבוהים בלימודים.

יכולים להצטרף לתכנית תלמידים מכיתות י’-י”ב, ותלמידים מכיתות מחוננים החל מ-ט’.

במסגרת התכנית ניתן יהיה, במקצועות מסוימים, להמיר למידה בבית הספר והיבחנות בבחינות בגרות, בלמידה בקורסים אקדמיים והיבחנות על הנלמד בהם.

הקורסים האקדמיים יילמדו במסגרת מוסדות אקדמיים ויזכו את התלמידים בציון בתעודת הבגרות ובאקרדיטציה אקדמית לקראת תואר ראשון.

תכנית חדשנית שפותחה ברשת אורט ועונה על צורכי הלמידה הרלוונטים לתקופתנו: פיתוח חשיבה ביקורתית, עבודה שיתופית, מחויבות לקבוצה, יכולת שילוב של מקורות מידע ועוד.

במקביל, התלמידים נחשפים לעולם היזמות והסטארטאפ ומגלים את העולם זה.

העמותה מעניקה לחניכיה תכנית הוליסטית חינוכית-חברתית לאורך עשור, מכיתה ג’ עד י”ב, ולאחר מכן השתלבות בתכנית הבוגרים המלווה אותם בחייהם הבוגרים באקדמיה, בשוק התעסוקה ועוד.

חזון העמותה נותן מענה לסוגיה האסטרטגית של טיפוח ומיצוי ההון האנושי בפריפריה, לראייה כ- 740 חברי רשת הבוגרים והבוגרות של התכנית הם אזרחים מעורבים המשרתים בתפקידי איכות בצה”ל, בדרכם להשכלה גבוהה, כאשר חלקם כבר סיימו את לימודיהם ומועסקים בחברות מובילות במשק. בוגרי העמותה מהווים מודל לחיקוי עבור משפחותיהם, חבריהם וקהילתם, וממשיכים את השינוי במעגלים רחבים יותר.

תוכנית אידיאה גובשה במטרה לתת מענה לצרכים הייחודיים של תלמידות ותלמידים מחוננים ומצטיינים, המגלים עניין וסקרנות בתחומי מדעי הרוח, החברה והאומנויות.

התוכנית מעניקה חשיפה לעשייה אקדמית-מחקרית ברמה גבוהה, להתנסות ביישום מיומנויות חקר, לפיתוח חשיבה ביקורתית, לקריאה וכתיבה ברמה גבוהה ולהבנת מורכבותם של תהליכים היסטוריים-חברתיים, פוליטיים, כלכליים ותרבותיים.

(עמ”ט) היא תוכנית מצוינות יוקרתית של החינוך הטכנולוגי במערכת החינוך.

התוכנית מקדמת עלייה בשיעור מספר התלמידים והתלמידות המסיימים עם תעודת בגרות טכנולוגית-מדעית איכותית.

תכנית טכנולוגית ייחודית לכיתות ח’-ט’, שכוללת העשרה מקיפה ומעניקה לתלמידים כלים מעשיים במגוון נושאים בעולם המחשבים והטכנולוגיה.

מטרתה של תכנית “קדם עתידים” היא לסייע לתלמידים בחטיבות הביניים והחטיבות העליונות של מערכת החינוך להגיע לתעודת בגרות

איכותית שתאפשר להם להמשיך בלימודים אקדמיים בעיקר בתחומי ההנדסה והמדעים המדויקים,

תוך פיתוח מיומנויות וכישורים אישיים המחזקים את תחושת המסוגלות העצמית ותורמים לגיבוש תמונת עתיד משמעותית,

כזו התורמת לתעשייה ולמחקר בישראל. בוגרי התכנית מהווים חלק מרכזי בתשתית האנושית לתכנית הקצונה האקדמית של עתידים בצה”ל.