עיריית כרמיאל

אגף ביטחון ושעת חירום

משה לוי

שעות קבלת קהל:
ימים א’ – ה’: 08:00-16:00 | יום א’: 16ף00-19:00

יעוד האגף לביטחון ושעת חירום

 • האגף יפעל להכנת העירייה על כל אגפיה לתת מענה לצרכי העיר ותושביה באירוע חירום בשיגרה ובשע”ח
 • האגף יפעל להכנת תושבי העיר להתמודד עם מצבי החירום השונים
 • האגף יפעל להגברת הביטחון הכללי והאישי של תושבי העיר ובעיקר להקנות תחושת ביטחון אישי גבוהה.

שיטור עירוני

תכנית השיטור העירוני פועלת לעריכת רפורמה מהותית ויסודית בפעילות ובפריסת כוחות שיטור ופיקוח עירוני, במטרה להביא לשיפור משמעותי של הביטחון ותחושת הביטחון האישי של אזרחי המדינה.

מערך האכיפה העירוני הוא כוח משולב הכולל כוחות שיטור ופיקוח עירוני שמטרתו להרתיע, למנוע ולאכוף עבירות בתחומי איכות החיים, אלימות והתנהגות אנטי-חברתית. ראש הרשות מוביל את המערך וקובע את המדיניות וסדר העדיפות העירונית בתיאום עם המשטרה.

היעד של מערך השיטור העירוני הוא ליצור סביבת חיים מוגנת ואיכותית התורמת ליצירת רמה גבוהה של ביטחון אישי במרחב העירוני.

ברמה המוניציפאלית, יעד המערך הוא לבצע אכיפה עירונית ייעודית בשיתוף פעולה (משטרה ורשות מקומית) למניעה ולטיפול באירועים בתחומי איכות החיים, האלימות והתנהגויות אנטי חברתיות בשטח המוניציפלי של הרשות על מנת להגביר את תחושת הביטחון של הציבור.

אבטחת מוסדות חינוך

העירייה מספקת שירותי ביטחון למוסדות החינוך בתחומים הבאים:

 • קביעת תפיסת ההפעלה של אבטחת המוסדות.
 • קיום סדרי אבטחה נאותים במוסדות החינוך, בפעילות חוץ בית ספרית, בקייטנות, במחנות, בפנימיות ובאירועים.
 • הקצאת מרכיבי ביטחון כגון: גידור, מערכות מצוקה ואזעקה, אמצעי עזרה ראשונה, כיבוי אש ועוד.
 • הפעלת מערך התרעה ותגובה – הפעלת מוקד מצוקה/אזעקה ומערך תגובה באמצעות סיירי ביטחון.


הכנת מוסדות החינוך לשעת חירום

 • הדרכה והכשרה של מנהלים, עוזרי ביטחון, רכזי טיולים, גננות, עובדי הוראה ותלמידים בתחומי עזרה ראשונה, כיבוי אש, חומרים מסוכנים וכיו”ב.
 • ייזום וקיום מגוון רחב של תרגילים, מרמת הפרט ועד לרמת תרגילים משולבים עם כל גורמי החירום וכוחות ההצלה.
 • ייזום, תכנון וביצוע ביקורות במוסדות החינוך, לצורך בדיקת המוכנות בתחומי הביטחון ושעת החירום, כולל סיוע באיתור מפגעים וסיכונים ביטחוניים.

אבטחת מוסדות העירייה ואירועים עירוניים

אבטחת פעילות העירייה

מערך הביטחון מפעיל מערך אבטחה של מוסדות העירייה, כולל הפעלה של מוקד אבטחה מצוקה/אזעקה בכל מוסדות העירוניים יחידות קצה עירוניות ומערך תגובה באמצעות פקחי שיטור עירוני.

אבטחת אירועים

 • תכנון וארגון מרכיבי הביטחון והסדר הציבורי באירועים ובמופעים
 • תיאום פעולות יחידות העירייה באירועים ומופעים עם גורמי הביטחון (משטרה, מגן דוד אדום וכיבוי אש)
 • ניהול מערך אבטחה, שמירה וסדרנות ופיקוח על עבודתו