עיריית כרמיאל

מינהל שפ”ע

בתיה אילת

מבנה ארגוני

מחלקת גנים ונוף אחראית על אחזקה שוטפת וטיפול באופן אינטנסיבי ואקסטנסיבי בשטחי גינון, פארקים, מדשאות וחורשות בהיקף של כ- 2,500 דונם בעיר וטיפול בהתאם לצורך בכ- 3,000 עצי רחוב הנטועים במרחב הציבורי

 

בנוסף, אחזקה וטיפול שוטף בכ- 700 מערכות השקיה