עיריית כרמיאל

מנכ”ל העירייה והמינהל הכללי

ד"ר שולה מנחם

מנכ”לית העירייה אחראית על ניהול כולל, תכלול ותיאום כלל עבודת המנהלים בעירייה, במטרה לשפר ולייעל את השירות לתושב מחד, ולקדם פיתוח וחיזוק העיר מאידך.

ייעוד לשכת מנכ”ל

  • מימוש חזון ומדיניות ראש העיר
  • עיצוב תרבות ארגונית המדגישה חשיבה תוצאתית, עבודה מבוססת נתונים, מתוכננת ומוגדרת בלו”ז
  • הובלה וקידום ערכים של תודעת שירות
  • מתן שירות איכותי, מיטבי ונגיש לתושב
  • טיפוח ההון האנושי ברשות
  • טיפוח דרג המנהלים תוך שימת דגש על ניהול אפקטיבי
  • תכלול וחיזוק שיתופי פעולה בין מנהלים/ מחלקות במטרה להגביר יעילות ואפקטיביות
  • קידום תהליכי עבודה מבוססי דיגיטציה ועיר חכמה
  • פיתוח שת”פ בראיה אזורית
  • ייצוג הרשות מול גופים חיצוניים