עיריית כרמיאל

הגיל הרך

​המחלקה אחראית להפעלת גני ילדים בשנתוני שלוש עד שש.

בכרמיאל פועלים כ- 70 גני ילדים ממלכתיים, ממלכתיים דתיים, חינוך מוכר שאינו רשמי (חרדי) וחינוך מיוחד, במסגרות של יום לימודים קצר ויום לימודים ארוך (יול”א). בגנים מתחנכים כ-1650
תלמידים.

גן הילדים מהווה מסגרת חינוכית לימודית שמטרתה לקדם ולטפח את היכולות הקוגניטיביות, הרגשיות, החברתיות והמוטוריות של הילד בגיל הרך, וכן להקנות ערכים, ידע ומטען תרבותי. הגן מהווה בסיס לגיבוש אישיותו של כל ילד, לעיצוב עמדות אינטלקטואליות ולהתפתחות הילדים כשותפים פעילים בחברה.

מחלקת גני הילדים נותנת מענה תפעולי ופדגוגי לגני הילדים ובכללם לילדי החינוך המיוחד ומקדמת תוכניות עירוניות במערכת החינוך.

האחריות להפעלת הגנים מתחלקת בין משרד החינוך ובין מחלקת גני הילדים של העירייה. שני הגורמים הללו פועלים בשיתוף פעולה רציף והדוק.

משרד החינוך מפעיל שלוש מפקחות: לגנים הממלכתיים, לגנים הממלכתיים דתיים ולגני החינוך המיוחד.

המחלקה רואה חשיבות רבה בטיפוח הקשר עם הורי הילדים בגנים, וחשוב שהיחסים בין ההורים למחלקה יעשו תוך התחשבות, קבלה, כבוד הדדי ותיאום ציפיות.

פרטי התקשרות

גלית רוזנברג