עיריית כרמיאל

קידום נוער

כרמל שמואל

היחידה מטפלת בנוער מנותק בגילאי 18-14 . המחלקה אחראית על איתורם של נערים שנפלטו ממערכות החינוך הפורמאליות ולווים הפרטני.

פעילות היחידה כוללת: איתור ופיתוח כישורים והקניית מיומנות אישית כגון לימודי נגינה, אילוף סוסים, צילום ועריכת וידיאו, פרויקטים של אומנות, נגינה, ספורט, צלילה וארכיאולוגיה, הקניית יכולת עבודה עם מחשב והפלת במסגרות לימודיות חיצוניות או תעסוקתיות מתאימות.

צוות המחלקה כולל מנהל מחלקה, עובדי נוער, צוות חיילות ומזכירה. היחידה שותפה להפעלת מסגרות חינוכיות בישוב כגון: כיתה במסגרת היל”ה, כיתת תג”ת הפניית נוער לפעילות במחלקה נעשית באמצעות קצינת ביקור סדיר, חוקר נוער ממשטרת ישראל, יועצי בתי הספר, הורים וע”י העובדים עצמם.

קידום נוער