עיריית כרמיאל

האגף לפיתוח דמוגרפי

האגף פועל לעידוד הצמיחה הדמוגרפית והצערת האכלוסיה באמצעות פיתוח תשתיות וכלי סיוע תומכי גידול דמוגרפי, פיתוח שירותים ייחודיים לקהלי היעד וחיזוק קהילות צעירים בעיר, פיתוח תחום התיירות ככלי להעלאת אטרקטיביות של העיר, שימוש בכלים שיווקיים, קידום חדשנות ופרויקטים מחוללי שינוי, שיפור איכות החיים וצמצום פערים לצורך מענה לאוכלוסייה הקיימת ולמשיכת אוכלוסיות חדשות ועוד

מחלקות\תחומי פעילות

בעלי תפקידים

מיכאל גינקר

שמרית נחמן

ג׳ינה גולדשטיין

סבטה צ׳רנוב

בן שוורץ

קמיל גאנם

שלום ביטון

אלון זרו