עיריית כרמיאל

ועדות העירייה

מהות הועדה

ועדה שתפקדה לבחון את זכאות של תושב לסוגי ההנחות, שהן בסמכות הוועדה, על-פי קריטריונים שקבע החוק ולקבוע את ההנחה המדויקת. במרחב ההחלטה שהתיר החוק בסוגי הנחות שונות, על-פי מצבו הספציפי של מבקש ההנחה.

חברי הועדה

 • אוריאל מלכא, יו”ר. סיעה: יחד.
 • קורן נויימרק, חבר מועצה. סיעה: הליכוד.
 • גיא דוד מרציאנו, חבר מועצה. סיעה: טב . ממלאת מקום:רותם ינאי
 • ענת לנקסנר ,גזברית. סיעה: עובדי עירייה.
 • יעל סמלוי ,ראש מינהל רווחה . סיעה:עובדי עירייה.
 • ירדנה חוסלקר, מנהלת מחלקת גביה . סיעה:עובדי עירייה.
 • עו”ד מאיר עובדיה ,יועץ משפטי . סיעה :עובדי עירייה.

מהות הועדה

ועדת הערר לענייני ארנונה פועלת בהתאם לחוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית). זו הערכאה השנייה, בהתאם לחוק זה. ראשית, על הפונה להגיש הליך הקרוי “השגה”, המוגש לערכאה הראשונה – מנהל הארנונה. אם ההשגה נדחתה, במלואה או בחלקה, ניתן להגיש “ערר” בפני ועדת הערר. על החלטת ועדת הערר אפשר להגיש ערעור לבית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים. סמכותה של ועדת הערר נלמדת מסמכותו של מנהל הארנונה. החוק קובע מהן הטענות בגינן ניתן להגיש “השגה” בפני מנהל הארנונה. באותן טענות, שבהן יש למנהל הארנונה סמכות לדון במסגרת השגה – יש לוועדת הערר סמכות לדון בערר על החלטתו.

למידע נוסף אודות הועדה, אופן הגשת ערר, מועדי הגשה ועוד

החלטות ועדת ערר לענייני ארנונה

חברי הועדה

 • עו”ד אסנת שחם – יו”ר הועדה.
 • שמעון צימרמן – חבר הועדה.
 • מאלי נסימי – חברת הועדה.

מזכירת ועדת ערר לענייני ארנונה: אלינור אבוגזיר
טלפון: 04-9085625 
דוא”לvaada_arar@karmiel.muni.il
כתובת: שדרות קק”ל 100, ת.ד. 660, כרמיאל

מהות הועדה

ועדת הכספים הינה ועדת חובה בעיריות ועדת רשות במועצות מקומיות ואזוריות. תפקיד הועדה לדון בנושאים כספיים העומדים על סדר יומה של מועצת הרשות כמו: תקציב רגיל ופיתוח, תקציבי מילואים, תקציב ותקן המבקר, דוחות כספיים, הלוואות ואשראי, ארנונה ועוד. ללבן נושאים אלו ולהגישן לדיון ולאישור במועצת הרשות.

חברי הועדה

 • יואב קליין ,יו”ר .סיעה:רק כרמיאל.
 • טניה מזרסקי ,חבר מועצה.סיעה : רק כרמיאל.
 • פנחס סירוקה ,חבר מועצה.סיעה: יחד. ממלא מקום: אוריאל מלכא.
 • חיים שוקרני ,חבר מועצה.סיעה: רק כרמיאל.ממלאת מקום: אליסה דריקר מן
 • קורן נויימרק ,חבר מועצה.סיעה: הליכוד.
 • לימור מזור ,חבר מועצה.סיעה: התחדשות.
 • גיא מרציאנו ,חבר מועצה.סיעה : טב. ממלא מקום: רותם ינאי.

מהות הועדה

ועדת מכרזים היא ועדה שתפקידה להמליץ, כחוק, מי יזכה במכרזים שהוציאה הרשות להעברת מקרקעין או טיבין, להזמנת טובין או לביצוע עבודות.

לצפייה בפרוטוקולי הועדה – לבצע קישור

חברי הועדה

 • אליסה דריקר מן ,יו”ר.סיעה: רק כרמיאל.ממלא מקום: יואב קליין.
 • פנחס סירוקה ,חבר.סיעה: יחד.
 • לאה מרוסט ,חברה סיעה: משנים כיוון . ממלא מקום :גיורא צ׳שקין (תקווה)
 • קורן נוימרק ,חבר . סיעה:הליכוד.
 • נטלי ביטון ,חברה. סיעת יחיד. ממלא מקום: חיים שוקרני.

חברי הועדה

 • שולה מנחם,יו”ר
 • ענת לנקסנר, חברת ועדה
 • עו”ד מאיר עובדיה, חבר ועדה

פרוטוקל ועדת השלושה

פרוטוקול ועדת השלושה 19.11.2020

מהות הועדה

ועדה הדנה בכל דוחות הביקורת הנוגעים לרשות המקומית, כגון: דוח מבקר הרשות, דוח משרד הפנים,דוח מבקר המדינה ודוחות אחרים וכן עוקבת אחר תיקון הליקויים.

חברי הועדה

 • גיא דוד מרציאנו, יו”ר.סיעה: טב
 • לימור מזור ,חבר מועצה. סייעה: התחדשות.ממלא מקום: אבי קוריאט
 • חיים שוקרני ,חבר מועצה סייעה: רק כרמיאל
 • אליסה דריקר מן , חבר מועצה .סייעה: רק כרמיאל
 • לאה מרוסט ,חבר מועצה . סייעה: תקווה.

מהות הועדה

ועדה המייעצת ומפקחת על מערכות החינוך השונות בישוב. בשל נטייתו של משרד החינוך להעביר חלק מסמכויותיו, לרשות המקומית, גובר כושר ההשפעה של הוועדה על עיצוב מערכות החינוך המקומיות וקידומן.

חברי הועדה

 • משה קונינסקי, יו”ר . סיעה:רק כרמיאל.
 • טניה מזרסקי ,חבר מועצה – מ”מ . סיעה:רק כרמיאל.
 • פנחס סירוקה ,חבר מועצה .סיעה:יחד.
 • לימור מזור, חבר מועצה. סיעה: התחדשות. ממלא מקום: אבי קוריאט.
 • רותם ינאי, חבר מועצה.סיעה: טב. ממלא מקום: גיא מרציאנו.
 • אודי איזק ,ראש מינהל החינוך. סיעה: עובדי עירייה.
 • עידית גל, מנהלת חטיבה עליונה
 • אביבה הרשקוביץ ,מנהלת בית ספר אופק.
 • אסף פרי ,מנהל אגף הנוער.
 • שקד סולומון ,יו”ר מועצת הנוער העירונית.
 • משה צדקיהו, יו”ר הנהגת הורים עירונית.
 • ירון מישורי, נציג ציבור . סיעה:רק כרמיאל.
 • וויניטו מיניווב ,נציג ציבור. סיעה: רק כרמיאל.
 • הרב בנימין מכלוף ,נציג ציבור .סיעה:יחד.
 • לילי וויסמן ,נציג ציבור. סיעה: התחדשות.
 • מיכאל סלוצקי ,נציג ציבור. סיעה: טב . ממלא מקום:משה אלפנדרי.
 • סופה קוגנובסקי ,נציג ציבור. סיעה: תקווה.
 • קובי אמרמוב, נציג ציבור. סיעה: משנים כיוון.
 • עומרי סרמילי, נציג ציבור. סיעה: דף חדש.

מהות הועדה

ועדה המופקדת על הסדרת פעילויות של תכנון, רישוי, בנייה ושימוש במבנים ובקרקעות, בהתאם לחוק התכנון והבנייה, במרחב השיפוט של הרשות המקומית, או של רשויות מרחביות.

ועדת המשנה שואבת את סמכותה מן הוועדה המקומית. לוועדת משנה הרכב מצומצם, אך אותם תפקידים המוגדרים בחוק למליאת הוועדה.

לפרוטוקולי ועדת המשנה

חברי הועדה

 • משה קונינסקי,יו”ר . סיעה:רק כרמיאל.
 • יואב קליין, חבר מועצה. סיעה: רק כרמיאל . ממלא מקום:חיים שוקרני.
 • טניה מזרסקי, חבר מועצה. סיעה: רק כרמיאל. ממלא מקום: אליסה דריקר-מן.
 • פנחס סירוקה, חבר מועצה.סיעה: יחד . ממלא מקום:אוראל מלכא.
 • קורן נויימרק, חבר מועצה. סיעה: הליכוד . ממלא מקום:נטלי ביטון.
 • רותם ינאי ,חבר מועצה. סיעה: טב. ממלא מקום: גיא מרציאנו.
 • רינה גרינברג ,חבר מועצה. סיעה: התחדשות. ממלא מקום: אבי קוריאט.

מהות הועדה

ועדת מל”ח מקומית אמורה להכין את היישוב לשעת חירום ולהפעיל אותו בזמן חירום. הועדה מתכנסת בדלתיים סגורות והחלטותיה אינן טעונות אישור המועצה. מטפלת גם באסונות (אסונות טבע, פליטת חומרים מסוכנים, אירועי טרור).

חברי הועדה

 • משה קונינסקי ,יו”ר. סיעה: רק כרמיאל.
 • פנחס סירוקה, סגן ראש העיר.
 • טניה מזרסקי, מ”מ ראש העיר.
 • גיורא צ’שקין ,חבר מועצה. סיעה: משנים כיוון.
 • שולה מנחם ,מנכ”ל העירייה . סיעה:עובדי עירייה.
 • אודי איזק, ראש מינהל החינוך. סיעה: עובדי עירייה.
 • יעל סמלוי ,ראש מינהל רווחה.סיעה: עובדי עירייה.
 • אייל רותם ,מהנדס העיר.סיעה: עובדי עירייה.
 • ענת לנקסנר ,גזברית העירייה . סיעה:עובדי עירייה.
 • אלי שדה ,דובר העירייה. סיעה: עובדי עירייה
 • יעקב סודרי ,ראש מינהל שפ”ע. סיעה: עובדי עירייה.
 • משה לוי, קב”ט העירייה. סיעה: עובדי עירייה.
 • לילך רנה ווקסמן ,מנכ”ל היכל התרבות.
 • מיכאל סלוצקי ,נציג ציבור.סיעה: טב לכרמיאל. ממלא מקום: משה אלפנדרי.
 • גיל דהן ,האגף לביטחון וחירום.סיעה: עובדי עירייה.

מהות הועדה

באמצעותה רשאית רשות מקומית להקצות קרקע או מבנה בחינם לגוף הפועל בתוך תחום רשות, על-פי הנוהל שפרסם משרד הפנים. יעדי הוועדה להסדיר הקצאת קרקע או מבנה בפטור ממכרז וללא תמורה על-ידי הרשות המקומית לגופים חינוך, תרבות, דת, בריאות, רווחה, ספורט וכדומה – כדי לסייע לפעולותיהם לטובת הציבור ביישוב, תוך שמירה על מינהל תקין.

חברי הועדה

 • ענת לנקסנר ,חברת ועדה.
 • יצחק פרסמן, חבר ועדה.
 • מאיר עובדיה, חבר ועדה.
 • נורית לדר , חבר ועדה.
 • רכזת הוועדה – נורית לדר

מסמכים מצורפים

מהות הועדה

תפקידיה לטפל בכל עניין הנוגע לקליטתם של עולים חדשים.

חברי הועדה

 • לאה מרוסט, יו”ר . סיעה:התקווה.
 • גיורא צ’שקין, חבר מועצה. סיעה: משנים כיוון.
 • לימור מזור, חבר מועצה.סיעה: התחדשות. ממלא מקום: אבי קוריאט.
 • שולה מנחם ,עובדי עירייה. עובדי עירייה.
 • מיכאל גינקר, עובדי עירייה. עובדי עירייה.
 • אלי שדה ,עובדי עירייה .
 • וויניטו מיניווב, נציג ציבור.סיעה: רק כרמיאל.
 • אלכסיי סמונין ,נציג ציבור. סיעה: טב.
 • אירינה אוסטרובסקי ,נציג ציבור. סיעה: התחדשות.
 • אפרים בס, נציג ציבור. סיעה: יחד.

מהות הועדה

ועדת איכות הסביבה היא ועדת חובה על פי חוק בכל סוגי הרשויות המקומיות, ותפקידה הוא ליזום ולתכנן פעילות בתחומים הנוגעים לשמירה על איכות הסביבה ולהבטחת פיתוח ושימוש בני-קיימא של הסביבה. תפיסת פעילות בת קיימא מתייחסת לכל תחומי העשייה ברשות המקומית: בנייה, גינון, תעשייה, תחבורה, מים, ביוב, פסולת, חינוך, תעסוקה, פיתוח קהילתי ומנהל.

חברי הועדה

 • פנחס סירוקה, יו”ר. סיעה: יחד
 • גיורא צ’שקין, חבר מועצה. סיעה: משנים כיוון
 • אבי קוריאט ,חבר מועצה. סיעה: התחדשות. ממלאת מקום: לימור מזור
 • אליסה דריקר מן, חבר מועצה . סיעה:רק כרמיאל
 • משה טרבלסי ,נציג ציבור.סיעה: טב .ממלא מקום: דודי שבת
 • אבי פלדמן ,נציג ציבור. סיעה: תקווה.
 • דורון טל ,נציג החברה להגנת הטבע.
 • יעקב סודרי, ראש מינהל שפ”ע עובדי עירייה.

חברי הועדה

 • גיורא צ’שקין ,יו”ר . סיעה:משנים כיוון.
 • חיים שוקרני, חבר מועצה. סיעה: רק כרמיאל.
 • משה אלפנדרי ,נציג ציבור. סיעה: טב. ממלא מקום: מיכאל סלוצקי.
 • רותם בז’רנו, חבר מועצה. סיעה: דף חדש.
 • רפי מוסקוביץ, נציג ציבור. סיעה: התחדשות.
 • אנה ירמקוב, נציג ציבור. סיעה: תקווה.
 • אילן מלול ,נציג ציבור . סיעה:יחד.

מהות הועדה

יוזמת ומתכננת פעולות לקידום מעמד הילד ובני הנוער, להגנה עליהם ולהבטחת זכויותיהם. הוועדה הינה ועדה ציבורית הכוללת אנשי מקצוע מתחומים רלבנטיים. תפקיד הוועדה לאתר צרכים, לאפיין אותם ולהציע דרכי פעולה ופתרונות לנושאים שיועלו,תוך איחוד הכוחות ושיתוף כל הגורמים הפועלים בתחום במסגרת הרשות. אין לוועדה סמכויות סטטוטוריות. כדי להוציא מהכוח אל הפועל את התוכניות שיגובשו בה, עליה להיעזר בגופים סטטוטוריים כמו: ועדת הכספים ומועצת הרשות.

חברי הועדה

 • נטלי ביטון, יו”ר .סיעת יחיד.
 • אוריאל מלכא, חבר מועצה. סיעה: יחד.
 • רותם ינאי, חבר מועצה. סיעה: טב . ממלא מקום :גיא מרציאנו.
 • לימור מזור, חבר מועצה. סיעה: התחדשות. ממלא מקום: אבי קוריאט.
 • רותם בז’רנו ,חבר מועצה. סיעה: דף חדש.
 • אודי איזק ,ראש מינהל החינוך. עובדי עירייה.
 • יעל סמלוי ,ראש מינהל רווחה. עובדי עירייה.
 • רמה עובדיה ,מנהלת בית ספר כלנית,
 • אסף פרי, מנהל אגף הנוער.
 • שקד סולומון, יו”ר מועצת הנוער העירונית.

מהות הועדה

ליזום ולתכנן פעילות לטיפול מקיף בנגע הסמים: מניעה, שיקום וטיפול, חינוך והסברה.

לפרוטוקולי ישיבות הועדה – להשלים

חברי הועדה

 • טניה מזרסקי ,יו”ר. סיעה: רק כרמיאל.
 • רותם בזרנו, חבר מועצה. סיעה: דף חדש.
 • גיא מרציאנו, חבר מועצה.סיעה: טב. ממלא מקום: רותם ינאי.
 • אודי איזק, ראש מינהל החינוך. עובדי עירייה.
 • רקפת סלע רוביסה, ראש צוות תחום התמכרויות. עובדי עירייה.
 • ליאון פורר ,נציג ציבור. סיעה: משנים כיוון.
 • אילנה פליישמן, נציג ציבור. סיעה: טב.
 • אילן פרסטר ,מנהלת בית הספר אורט כרמים.
 • מיכאל גינקר ,עובד עירייה.
 • סיגל לוצקי ,עובד עירייה.

חברי הועדה

 • משה קונינסקי, יו”ר. סיעה: רק כרמיאל.
 • גיורא צשקין ,חבר מועצה. סיעה: משנים כיוון.
 • לימור מזור ,חבר מועצה. סיעה: התחדשות. ממלא מקום: אבי קוריאט.
 • שולה מנחם, מנכ”ל העירייה. עובדי עירייה.
 • אודי איזק ,ראש מינהל החינוך. עובדי עירייה.
 • דוד ביטון ,מנהל מחלקת פיקוח. עובדי עירייה.
 • יצחק מעוז, מנהל הרווחה. עובדי עירייה.
 • יעל סמלוי ,ראש מינהל הרווחה. עובדי עירייה.
 • רמי חורי ,מת”ח משטרת ישראל.
 • משה לוי ,קב”ט העירייה. עובדי עירייה.
 • דוד בטאן, שיטור עירוני. עובדי עירייה.
 • אנה ירמקוב, נציג ציבור.סיעה: תקווה.
 • ג’וש אייזנברג ,נציג ציבור.סיעה: טב. ממלא מקום: מיכאל סלוצקי.
 • יוסי בנסטי ,נציג ציבור .סיעה:רק כרמיאל.
 • סיגלית סויסה ,נציג ציבור. סיעה: דף חדש.

מהות הועדה

תפקיד ועדת בטיחות בדרכים ליזום פעילויות לצמצום מספר תאונות הדרכים, הפחתת חומרתן וצמצום מספר הנפגעים. להגביר את מודעות הציבור לנושאי הבטיחות בדרכים.

חברי הועדה

 • משה קונינסקי ,יו”ר . סיעה:רק כרמיאל.
 • פנחס סירוקה, חבר מועצה . סיעה:יחד.
 • אבי קוריאט ,חבר מועצה. סיעה: התחדשות . ממלאת מקום:לימור מזור.
 • אייל רותם ,מהנדס העירייה .עובדי עירייה.
 • אודי איזק, ראש מינהל החינוך. עובדי עירייה.
 • דרור בן חורי, נציג משרד התחבורה.
 • מיכאל גינקר, נציג השר לבטחון פנים.
 • דורית שוקרני, מנהלת היחידה. עובדי עירייה.
 • נדב בן אליהו,נציג ציבור. סיעה: רק כרמיאל . ממלא מקום:מיכאל סלוצקי.
 • משה טרבלסי ,נציג ציבור. סיעה: טב.
 • אבי דמתי ,נציג ציבור. סיעה: הליכוד.
 • אסה קורטני, נציג ציבור. סיעה: תקווה.
 

מהות הועדה

ועדת הספורט הינה ועדת רשות הממליצה למועצת העיר ולראש העיר על קביעת מדיניות פעילות הספורט בעיר בתחום העממי ובתחום ההישגי.

חברי הועדה

 • אליסה דריקר מן ,יו”ר . סיעה: רק כרמיאל.
 • אוריאל מלכא, חבר מועצה. סיעה: יחד.
 • לימור מזור ,חבר מועצה.סיעה: התחדשות. ממלא מקום: אבי קוריאט.
 • אלי שדה, ראש מינהל דוברות ותרבות .עובד עירייה.
 • אלכס שוחט ,נציג ציבור. סיעה: הליכוד.
 • חן תורג’מן ,נציג ציבור.סיעה: משנים כיוון.
 • אלעד ז’אן, נציג ציבור . סיעה:טב. ממלא מקום: דודי שבת.
 • אלברט רוזנברג ,נציג ציבור .סיעה:תקווה.

מהות הועדה

ליזום ולתכנן דרכי הנצחה ופעולות הנצחה לתושבי העיר שנרצחו בעקבות פעילות טרור.

חברי הועדה

 • משה קונינסקי ,יו”ר .סיעה:רק כרמיאל.
 • אבי קוריאט ,חבר מועצה. סיעה: התחדשות.
 • רותם בז’רנו ,חבר מועצה. סיעה: דף חדש.
 • מרים מנסור, נציג ציבור. סיעה: רק כרמיאל.
 • מיכה אלטר, נציג ציבור.סיעה: טב . ממלא מקום:משה אלפנדרי.
 • אריאל גדות, נציג ציבור. סיעה: הליכוד.
 • איציק כהן ,נציג משפחות.
 • רמי נחום נציג משפחות.