עיריית כרמיאל

מינהל ההנדסה

יצחק פרסמן

קבלת קהל:
יום א’ 16:00-19:00, בתיאום מראש

תחומי אחריות

 • מינהל הנדסה אחראי לתכנון, בינוי ופיתוח העיר בתחומים.
 • תכנון העיר לטווח ארוך (הכנת תכנית אב ותוכניות מתאר), לטווח בינוני (ע”י תוכניות בניין עיר) ולטווח הקצר (ע”י תוכניות בנייה ופיתוח).
 • תכנון ובניית מוסדות ציבור וחינוך.
 • תכנון לביצוע שטחים ציבוריים ומתקני ספורט.
 • תכנון, ביצוע ואחזקת תשתיות כגון: כבישים, מדרכות, תמרורים, קווי מים, ביוב, ניקוז ותאורת רחובות.
 • ליווי ותיאום עם חברות תשתיות חיצוניות – “מקורות”, “בזק” חברת חשמל תשתיות גז ועוד.
 • ליווי ובקרת תכנון של בנייה חדשה למגורים, ותעשייה, מסחר ושימושים אחרים.
 • מתן רישיונות לבניה חדשה ולתוספות בניה, הכול עפ”י חוק התכנון והבנייה.
 • פיקוח בנייה – מניעת עבירות בנייה, פיקוח על בנייה חדשה ומתן אישורי אכלוס.
 • ניהול המקרקעין בתחום השיפוט העירוני באמצעות מכרזים, הפקעות, חוזים, שמאות וספר נכסים.
 • מתן מידע תכנוני לציבור כולל צפיה במצב בקשות להיתר ותוכניות מפורטות וכן אישורים למוסדות כגון לשכת המקרקעין (טאבו).
 • ייצוג הרשות בתחום התכנון מול הוועדה המחוזית לתכנון ובניה, מינהל מקרקעי ישראל, משרד השיכון, משרד התחבורה, משרד הפנים, נתיבי ישראל, רכבת, יזמים פרטיים ועוד.
 • מתן מידע תכנוני מרחבי לציבור כולל נקודות עניין , תוכניות מפורטות , שבילי אופניים ועוד.