עיריית כרמיאל

אגף לעידוד וקליטת עלייה

ייעוד המחלקה

  • סיוע בתהליכי הקליטה מול רשות המקומית ואגפיה, וכל גוף אחר בהתאם לצרכי העלייה והקליטה
  • סיוע ברישום לאולפן
  • סיוע ברישום ילדים למסגרות החינוך
  • הכוונת העולה לבירור סיוע המגיע לו מול מוסדות ממשלה
  • סיוע בהפניה לדיור קלט לתקופה הראשונית לאחר העלייה
  • הסברה לעולה בכל הנוגע לשירותים שנותנת הרשות
  • ליווי עולים חדשים בצעדים הראשונים בעיר וטיפול בכל הקשור לקליטה במהלך שנתיים הראשונות

אנשי קשר

יוליה ברגמן

קלריס סליזק

שלי בן חיים

אילנה גורביץ

אלה ברוייטמן

ולדימיר שטוקמייסטר

מירבלה אדמוב

ליאת מנדלסברג

ויקטור קניאזב – אב בית מועדוני עולים ודירות קלט

צור כהן –  אב בית מועדוני עולים