עיריית כרמיאל

שקיפות ושיתוף הציבור

עיריית כרמיאל פועלת בשקיפות עירונית בהתאם לחוק חוק חופש המידע, התשנ”ח – 1998, שנכנס לתוקפו בחודש מאי 1999 .
תכליתו של החוק להנהיג בישראל את “מהפכת השקיפות” באשר לפעולת הרשויות הציבוריות ובעיקרו מפרסמת המועצה נתונים ציבוריים כדי לסייע לקהל הרחב להבין את הפעילות והמדיניות העירונית.

בין הנושאים בגינם ניתן למצוא מידע: מבנה ארגוני, חוק חופש המידע, פרוטוקולים, דוחות וצווים, תקציבים ועוד…